Het gebied blijft een van de zoekgebieden omdat er wellicht initiatieven van onderaf kunnen ontstaan.
Het gebied blijft een van de zoekgebieden omdat er wellicht initiatieven van onderaf kunnen ontstaan.

Beëindiging gebiedsproces windenergie in omgeving Bergentheim, Kloosterhaar en Sibculo

za 4 december 2021 Hardenberg

Het gebiedsproces windenergie in de omgeving van Bergentheim, Kloosterhaar en Sibculo moet beëindigd worden. Dat vinden CDA, ChristenUnie OpKoers.NU en de PvdA. Aanleiding is de duurzaamheidsmonitor die de gemeenteraad deze week ontving. 

De gemeente Hardenberg moet in 2030 30% van de energie duurzaam opwekken. De monitor laat zien dat de gemeente Hardenberg in 2030 naar verwachting 37,3% van de energie duurzaam opwekt, zelfs zonder de nog te realiseren pilotprojecten, zoals die in de omgeving van Bergentheim, Kloosterhaar en Sibculo. De vier partijen zijn blij dat de gemeente Hardenberg voorloopt op de doelstelling, maar is tegelijkertijd ook bezorgd over de ontstane onrust in de omgeving van Bergentheim, Kloosterhaar en Sibculo. Ze dienen daarom volgende week een motie in die het college oproept het gebiedsproces te beëindigen, nieuwe initiatieven die in de gemeente van onderop ontstaan te stimuleren, zodat de duurzaamheidsopgave gehaald wordt. 

Daarnaast willen de partijen dit proces gedegen evalueren. De partijen vinden dat het opleggen van een duurzaamheidsdoelstelling contraproductief heeft gewerkt. Dat heeft mede geleid tot maatschappelijke ontwrichting die in de samenleving zichtbaar is. Ook merken de partijen dat er hoegenaamd geen draagvlak is in de omgeving. Daarnaast maakten coronamaatregelen het moeilijk om op een goede manier met de omgevingsadviesgroep in gesprek te gaan. 

Politieke reacties:

CDA, Piet-Cees van der Wel: “Het CDA is blij dat de gemeente Hardenberg voorloopt op de duurzaamheidsambities. De duurzaamheidsmonitor laat dit heel goed zien en dat heeft ons positief verrast. De onrust in de omgeving Bergentheim, Kloosterhaar, Sibculo zien wij toenemen. Mede door de ontwikkelingen aan de andere kant van de landsgrens. Daar kunnen we niet doof en blind voor zijn. Zeker niet nu de urgentie weg is om tot een ontwikkeling te komen. Dat is zuur voor de initiatiefnemers, maar goed voor de rust in het gebied. We willen meer initiatieven van onderop zoals bijvoorbeeld in Lutten is gebeurd. Daarom roepen we het college ook op in de motie om dat soort initiatieven aan te jagen. Dit proces moeten we echt als mislukt beschouwen en daarom moeten we hiervan leren. Het werkt niet om mensen duurzaamheid op te leggen, dat is hier wel gebleken. Wij geloven dat dit alleen samen kan. Er zit heel veel kracht in de samenleving”.

ChristenUnie, Sake Christiaan Stelpstra: “De ChristenUnie blijft staan voor duurzame opwekking van energie. Wij hebben onze verantwoordelijkheid genomen om door dit gebiedsproces te onderzoeken een dergelijk scenario gedragen zou worden door het betrokken gebied. We constateren dat dit niet het geval is en daarom doet het recht aan het gebied om dit proces nu te stoppen. Bovendien zien we veel verzoeken in de gehele gemeente, die we nu moeten afhouden, omdat deze pilot loopt. Door het pilotproces nu te stoppen, ontstaat er ruimte voor nieuwe initiatieven die van onderop ontstaan en coöperatief worden vormgegeven. Belangrijke les die we hiermee geleerd hebben, is dat je dit soort processen niet van bovenaf kunt opleggen en sturen”. 

OpKoers.nu, Annie Kelder: “Voldoende draagvlak is voor ons steeds een harde voorwaarde geweest, nu die ontbreekt is het tijd om de inwoners van het gebied duidelijkheid te geven. Het geeft een goed gevoel dat we dit besluit als coalitie kunnen nemen”.

PvdA, Rein Jonkhans: “We vinden het jammer dat het gebiedsproces niet heeft opgeleverd waar we op gehoopt hadden, maar trekken aan een dood paard heeft geen zin. Het is een gemiste kans dat het gebied niet van de energietransitie kan profiteren. De klimaatverandering is een feit en gaat nog steeds door. En dat vraagt om verandering, of we dat nou leuk vinden of niet. Hardenberg levert haar bijdrage aan de energietransitie, maar veel tijd hebben we niet meer.”.

De vier partijen constateren dat er in het gebied behoefte is aan duidelijkheid. Nu er geen urgentie is om het proces in dit gebied te forceren kan het worden gestopt.

Initiatieven voor grootschalige opwek van elektriciteit moeten bij voorkeur ontstaan in het gebied zelf, waarbij idealiter minimaal 50% lokaal eigendom is gewaarborgd. Daarom blijft dit gebied een van de zoekgebieden omdat er wellicht initiatieven van onderaf kunnen ontstaan. Op deze manier voldoen de partijen aan het bod van de gemeente Hardenberg voor de RES voor 2030 en 2050.

Afbeelding
OV-inloopspreekuren 'Ervaar het Openbaar Vervoer' Hardenberg 2 uur geleden
Afbeelding
'Super die super Super' Hardenberg 5 uur geleden
Afbeelding
'Feest der Herkenning' in Het Punt Twenterand 21 uur geleden
Afbeelding
Uitslag sjoelen Hardenberg 23 feb, 11:57
Afbeelding
Sjoelers in actie Hardenberg 23 feb, 11:26