Algemene voorwaarden

 

Op alle offertes en overeenkomsten aangaande adverteren in Weekblad De Toren zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 1271.