Aanleveren van teksten

Uw regionale nieuwsbericht, kunt u dagelijks dag via het online aanleverportaal aanleveren. Plaats uw bericht zo snel mogelijk zodat De Toren actueel blijft. De redactie zorgt ervoor dat het bericht snel wordt verwerkt. In overzichtelijke presentaties publiceert De Toren het regionieuws snel online en of in het weekblad of kabelkrant. De redactie is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur op 0523-263097 of per e-mail redactie@detoren.net. De uiterste inlevertijd voor artikelen voor de krant is maandag 14.00 uur. Lukt het niet om een tekst te schrijven neem dan contact op met de redactie. Het aanleverportaal vindt u op de site http://www.detoren.net.
Een artikel in de krant wordt opgebouwd in stappen van 300 tekens. Maximaal bestaat een artikel uit 7x300 is 2100 tekens. Oplopend per 300 tekens (600, 900 enz. ) kleurt de tekst zwart en kunt u versturen. Lukt dit u niet, neem dan contact op met de redactie van Weekblad De Toren via e-mail naar redactie@detoren.net of per telefoon,  0523-263097. Vermeld uw naam en telefoonnummer waarop we u kunnen bereiken.

Inhoudelijke voorwaarden nieuwsartikel
Een artikel bevat de volgende vijf W‘s en een H.
Wie: Wie of welke club plus vermelding van de woonplaats.
Wat: Wat gaat er gebeuren / is er gebeurd?
Waar: Waar vindt het plaats, in welke plaats, op welk adres, in welke zaal?
Waarom: Waarom is er feest, waarom wilt u iets bereiken, waarom is er protest?
Wanneer: Wanneer gaat er iets gebeuren / is iets gebeurd, hoe laat en op welke dag?
Hoe: Hoe gaat u dat doen, met muziek, samen met anderen?
Kies voor de toekomstige of verleden tijd en schrijf vervolgens het gehele artikel in die tijd. Een verslag schrijft u in de verleden tijd.
Foto’s
Eventuele foto’s in hoge resolutie JPG-bestand als bijlage verzenden. Alleen liggend formaat, minimaal 17,6 centimeter breed met een resolutie van 300 dpi. Bij voorkeur meerdere foto’s met bijschrift.

Film
In het aanleverportaal kunt u ook filmpjes via een link naar YouTube plaatsen voor de website van Weekblad De Toren. U kunt via het aanleverportaal bij het kopje Voeg YouTube URL uw filmpje
toevoegen. Deze URL vindt u op www.youtube.com onder delen. Deze kunt u kopiëren en plakken naar het aanleverportaal. Wanneer onze redactie besluit om het filmpje te plaatsen vindt u deze bij het artikel.
Algemene plaatsingsvoorwaarden
• Weekblad De Toren behoudt zich het recht voor om aangeleverde berichten indien nodig aan te vullen of in te korten en vervolgens te publiceren op het volgens de redactie meest geschikte nieuwsplatform van De Toren. Doordat er wekelijks veel nieuwsberichten worden aangeleverd is de redactie genoodzaakt om een keuze te maken uit het aantal berichten en uit het nieuwsplatform. Daarom is het voor de redactie onmogelijk om honderd procent garantie van plaatsing te geven. Wij verzoeken u de spelling te hanteren van het Groene Boekje.
• Discriminerende, haatdragende, seksueel getinte of anderszins grievende teksten worden niet geplaatst.

Een laatste verzoek speciaal aan de sportverenigingen: beperk de verslaggeving tot de eerste teams. We hebben begrip voor ’t enthousiasme voor uw sportclub maar Weekblad De Toren is geen verenigingsblad.


Redactie Weekblad De Toren
Bert Bakhuis, Ina Timmer en Grietje Grendelman.