Bestuur


In het bestuur van Coöperatieve Vereniging De Toren vertegenwoordigen vijf ondernemers de overige leden uit Hardenberg. In de maandelijkse bestuursvergaderingen zet het bestuur de grote lijnen uit en bespreekt het tevens personeelszaken en financiën. Een bestuursperiode omvat vijf jaar, een bestuurslid kan twee aaneengesloten perioden zitting nemen in het bestuur. Alleen op verzoek van het bestuur en na goedkeuring van de ledenvergadering, kan een bestuurslid een derde aansluitende periode aanvaarden.

Het huidige bestuur van Coöperatieve Vereniging De Toren bestaat uit de volgende vijf ondernemers:

Voorzitter: Erik Smelt, directeur Smelt Soft Aqua


Secretaris: Ria van Duiven-Waterink, mede-eigenaar van Autoservice Waterink

Penningmeester: Everhard Brunink, financieel directeur van Brunink Machinefabriek

Algemeen bestuurslid: Gerrit Timmermans, eigenaar GT-Bouw

Algemeen bestuurslid: Allard Brunink eigenaar van 3 modezaken in Hardenberg: Mayday, Cecil en Next.

Heeft u vragen aan het bestuur of aan een van de bestuursleden neemt u dan contact op met Margret Ticheler, kantoormanager, management@detoren.net.