Afbeelding

Hoe vernieuwen we onze economie?

wo 30 juni 2021 Politiek lokaal

Vorige week was de behandeling van de zogenaamde kadernota van de gemeenteraad. Daarin maken we afspraken over welke onderwerpen we in de begroting willen zetten, en vertellen we over onze plannen voor de toekomst. Ik moet zeggen, dat een aantal bijdragen van collega’s mij blij verrasten. Mooie visies over de toekomst van onze mooie gemeente. Vergezichten, dromen en nieuwe ideeën. Dat we dan verschillen van mening over ‘hoe’ is alleen maar goed voor het politieke debat.

Zelf bracht ik een aantal zaken naar voren die leidden tot een voor mij onverwacht debat. Onder andere mijn opmerking dat we moeten gaan samenwerken met kennisinstellingen, zoals universiteiten en hogescholen, leidde tot een verontwaardigde reactie in de raad. Alsof wij last zouden hebben van een Calimero-complex (“zij is groot en wij is klein”). Mijn bedoeling is echter, dat we kennis van maatschappelijke, technologische en digitale ontwikkelingen naar binnen moeten halen om te komen tot nieuw beleid. Onder andere op het gebied van de economie.

Volgens D66 staan we voor een grote verandering. Op het gebied van elektriciteit, op het gebied van de landbouw, op het gebied van bedrijvigheid. Die verandering vraagt ook om verstandige politieke keuzes. En dan past het niet om te blijven hangen in oude patronen en denkwijzen. Om daar antwoord op te geven zullen we nog meer dan we al doen moeten samenwerken met de partners ‘in het veld’: onderwijs dus, maar ook het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Om een voorbeeld te noemen: ik was een paar jaar geleden bij een lezing van een lector duurzame coöperaties. Hij vertelde dat hij werkte aan lokale en regionale verbindingen op het gebied van voedselproductie en landbouw. Dat deed hij door zijn studenten buitenschools onderzoek te laten doen naar de vragen die samenhangen met het onderwerp. Zodoende kreeg hij veel informatie terwijl de studenten zelf in de praktijk allerlei kennis opdeden over voedselproductie, maar ook onderzoekstechniek. Uiteindelijk bleek door deze werkwijze dat het vrij eenvoudig leek te zijn (met de goede wil van alle betrokkenen) om een beter verdienmodel te creëren voor onder andere boeren, terwijl het ook nog eens duurzamer en milieuvriendelijker was.

Om dat soort zaken te realiseren, denk ik dat de politiek hier een voortrekkersrol in moet spelen. En dat vraagt niet alleen om een nieuwe manier van besluitvorming, maar ook om geld. Dus vraagt D66 om een investeringsagenda voor de wat verdere toekomst.

Jacco Rodermond

D66

Afbeelding
Publiek geniet van ‘La douce France’ Hardenberg 3 uur geleden
Afbeelding
Boekpresentatie in Meestershuus Hardenberg 4 uur geleden
Afbeelding
Korting op OV-jaarabonnementen Hardenberg 4 uur geleden
Afbeelding
Uitslag Bridgen Dedemsvaart 4 uur geleden
Afbeelding
Kiek hier eens Hardenberg 6 uur geleden
Afbeelding
Henk en Ali zestig jaar bij elkaar Hardenberg 23 uur geleden
Afbeelding
Ommer Bissingh Internationale Dag Ommen gisteren
Afbeelding
Escaperoom in Gramsbergen Hardenberg 11 aug, 11:53