Afbeelding
De Toren

Vooruitkijken naar het jaar 2019

wo 2 januari 2019 Politiek lokaal

OpKoers.nu wenst u allen een gelukkig en gezond 2019. Wat verwachten we als partij? Geen winst bij de Provinciale Statenverkiezing op 20 maart, wij doen niet mee. Als lokale partij voelen we ons in de gemeente, dicht bij huis het beste thuis. In de gemeenteraad verwachten we veel discussie over windmolens, zonneparken en we hopen, ja verwachten een verruiming van de koopzondagen, vooral in het vakantieseizoen. Ook het parkeerbeleid zal op de agenda komen, heeft u suggesties, geef ze ons door en hou ons Op Koers. Ook in 2019 willen wij een lokale politiek zonder omwegen voeren. ‘Den Haag’ kan wel van alles willen maar we bepalen in Hardenberg graag zelf hoe we dat doen.

Op Koers.nu

GroenLinks

Voor 2019 kijkt GroenLinks Hardenberg uit naar de uitwerking van het Meerjarenprogramma Duurzaamheid dat het. Om de energiedoelstellingen 14 procent duurzame energie in 2020 en 1,5 procent energiebesparing per jaar te behalen zijn ingrijpende veranderingen nodig van onze huidige energievoorziening. Een belangrijke eerste stap hierin zijn de onderzoeken naar de mogelijke realisatie van zeven zonneparken in de gemeente. Het is belangrijk dat bij deze eerste grote stap in de energietransitie op tijd wordt gewerkt aan draagvlak, en de lusten en de lasten van duurzame energieopwekking eerlijk worden verdeeld. We hopen stappen te gaan zetten naar een energieneutrale toekomst.

PvdA

Voor het komende jaar gaat de overgang van fossiele energie naar groene energie een grote rol spelen ook in Hardenberg. Het Rijk gaat met tal van maatschappelijke organisaties een klimaatakkoord sluiten. Als gevolg hiervan zullen er regionale energiestrategieën worden opgezet. Voor Hardenberg is het van belang dat iedereen kan profiteren van deze groene groeigolf. Het biedt kansen voor modernisering van onze bedrijven, de landbouw, voor het creëren van nieuwe arbeidsplaatsen en voor de inwoners lagere kosten voor schone energie.

Tot slot zal goede zorg onze aandacht blijven bepalen. Zowel voor hen die het nodig hebben maar ook de mantelzorgers. Eind 2019 zal ook het nieuwe ziekenhuis zo goed als gereed zijn en ook Clara Feyoena Heem zal een flinke slag gemaakt hebben.

Wij hebben er zin in! U ook?

ChristenUnie

Wij verwachten uitdagingen, waarbij het gaat om Waardevolle Verbindingen, met elkaar en onze omgeving. Daarom vinden wij de Sustainable Development Goals (SDG) belangrijk. Wij willen een einde aan armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering veroorzaakt door mensen. De energietransitie speelt bij dat laatste een grote rol en wij willen en moeten hier met de samenleving stappen in zetten: zoveel mogelijk daken benutten voor zonnepanelen en ontwikkeling van lokale energiecoöperaties. Wij stropen de mouwen op, want: ‘Zet je in voor de bloei van de stad waarin je woont, want de bloei van de stad is ook jullie bloei’.

VVD

Het jaar van duurzaamheid en mobiliteit. Er staan voor 2019 twee grote plannen op stapel. Het duurzaamheidsplan en het mobiliteitsplan. Wat ons betreft 2 dossiers die extreem belangrijk zijn voor onze gemeente. Optimale bereikbaarheid is cruciaal voor de ontwikkeling van onze regio, daarbinnen is veiligheid is een groot aspect. Onze mobiliteit is veranderd en onze omgeving moet aangepast worden aan de huidige en vooral ook klaar zijn voor de toekomstige ontwikkelingen. En dan duurzaamheid, de kranten staan er vol van. Wij zullen allemaal moeten nadenken over duurzaamheid. De gemeente voorop. Wij kijken uit naar 2019!

50 Plus

50PLUS Hardenberg heeft laten zien dat ze zich niet alleen bezighoudt met de ouder wordende mens, maar zeker ook met jeugd en volwassenen. De partij verdiept zich in alle onderwerpen die tijdens de oriënterende ronde of raadsvergadering ter sprake komen en die in het belang van de onze inwoners zijn. Enige kennis van alle portefeuilles is een prée. Voor verduidelijking en verdieping gaan we in gesprek met inwoners, organisaties en bedrijven.

Aankomend jaar staat het ‘ouderenakkoord’ op de agenda. 50PLUS Hardenberg is erg benieuwd naar dit ‘akkoord’ en zal hier ook zeker kritisch naar kijken. Welke onderwerpen komen er aan de orde? Wordt er stil gestaan bij het levensloopbestendig en duurzaam wonen? Worden daar de juiste acties op ontwikkeld? Een wat heeft een inwoner nodig ? Is bijvoorbeeld de ‘verzilverlening’ een mogelijkheid om de inwoners te ondersteunen bij het langer thuis blijven wonen?

CDA

Op 1 januari worden er vaak goede voornemens gemaakt. Vaak ben je die goede voornemens ook al weer snel vergeten. De kunst is om vast te blijven houden aan je goede plannen. In de politiek is dat niet anders. De waan van de dag lijkt soms belangrijker te zijn dan de lange termijn. Mensen zijn dat heel erg zat. Het mooie van de raad in Hardenberg is dat we elkaar ook wat gunnen. En dat is iets wat we moeten koesteren. Natuurlijk zijn er verschillen tussen de partijen in onze gemeente. Maar wat we zeker gemeenschappelijk hebben is dat we met onze gemeente vooruit willen. Laten we daarvoor gaan. Zoveel mogelijk met elkaar en niet tegen elkaar.

D66

2019 zal een jaar worden waarin we spijkers met koppen moeten slaan. Op een voorstel van D66 zal gekeken worden naar een bijeenkomst voor onderwijs, bedrijfsleven en mensen in de duurzaamheidssector om te praten welke stappen wij kunnen zetten om die drie onderwerpen in Hardenberg te versterken. Er liggen grote uitdagingen voor ons, waaronder het behouden van voldoende goed gekwalificeerd personeel, het bijdragen aan een schonere aarde en vooral ook zorgen dat we naar elkaar blijven omzien. Met het college willen we hier graag aan blijven werken.

Afbeelding
Politie houdt fietsendieven aan in Mariënberg Hardenberg 32 minuten geleden
Afbeelding
Publiek geniet van ‘La douce France’ Hardenberg 4 uur geleden
Afbeelding
Boekpresentatie in Meestershuus Hardenberg 5 uur geleden
Afbeelding
Korting op OV-jaarabonnementen Hardenberg 5 uur geleden
Afbeelding
Uitslag Bridgen Dedemsvaart 5 uur geleden
Afbeelding
Kiek hier eens Hardenberg 6 uur geleden
Afbeelding
Henk en Ali zestig jaar bij elkaar Hardenberg gisteren
Afbeelding
Ommer Bissingh Internationale Dag Ommen 11 aug, 12:08