Afbeelding

Hardenberg wil proef met asielzoekerscentrum als normale woonwijk

wo 9 november 2022 Hardenberg

Benader het asielzoekerscentrum (azc) als een normale woonwijk van de stad Hardenberg. Een wijk waarin iedereen meedoet, waar bewoners omkijken naar elkaar, elkaar verder helpen en zelf verantwoordelijk zijn voor hun toekomst. Die oproep doet het college van B&W aan het ministerie van Justitie en Veiligheid. Om dat voor elkaar te krijgen, moeten regels en patronen losgelaten worden.

Burgemeester en wethouders willen hiervoor in het AZC Hardenberg een proef starten. En vragen de hulp en inzet van het ministerie. In Hardenberg worden sinds 2016 ruim 700 asielzoekers opgevangen in het azc Hardenberg. De aanleiding was de onrust in gemeente Hardenberg door overlast van een groep asielzoekers uit het AZC Hardenberg. Daarom stuurde burgemeester Maarten Offinga een brief naar de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. In de brief sprak hij zijn zorgen en ongerustheid uit. Ook riep hij de staatssecretaris op om met een andere aanpak en een strenger asielbeleid in actie te komen. Hij nodigde de staatssecretaris uit naar Hardenberg te komen.

Gemeente wil meedoen in het zoeken naar oplossingen

De staatssecretaris was in augustus op werkbezoek in Hardenberg. Hij sprak met verschillende betrokkenen over de asielproblematiek en de overlast gevende asielzoekers. Burgemeester Offinga: “We durven te benoemen wat er niet goed gaat. Maar we willen ook meedoen in het zoeken naar duurzame oplossingen. Daarom heb ik met de staatssecretaris een idee besproken voor een andere aanpak. Laten we het azc benaderen als reguliere wijk van Hardenberg”. Het idee werd in het gesprek positief ontvangen. Het ministerie geeft aan te willen investeren in goede ideeën. “De staatssecretaris nodigde ons uit om met een voorstel te komen. Daarom hebben we het idee uitgewerkt en een voorstel gedaan aan de staatssecretaris”.

College wil proef starten met ‘Het Buitenkwartier’

Wethouder Verschuur: “We willen vluchtelingen vanuit medemenselijkheid een veilige plek bieden. En we willen ze opnemen in onze samenleving. Daarbij lopen we tegen allerlei regels en beperkingen aan. Dat maakt het voor asielzoekers lastig om mee te doen. Met de pilot Het Buitenkwartier: het AZC als wijk van de gemeente Hardenberg’ willen we de mensen direct bij binnenkomst in het AZC helpen aan werk, onderwijs en deelname aan het verenigingsleven. En niet wachten tot ze statushouders zijn”. Het college van B en W stelt het ministerie van Justitie en Veiligheid voor om bij wijze van proef te starten met ‘Het Buitenkwartier: het AZC als wijk van de gemeente Hardenberg’. In de proef wil het college ervaring opdoen met een andere aanpak. Waarbij het azc wordt benaderd als een reguliere wijk van Hardenberg: het Buitenkwartier. “In onze samenleving is het heel normaal dat iedereen meedoet. Net zoals dat in andere wijken geldt, verwachten we dat asielzoekers in Het Buitenkwartier meedoen in onze samenleving”, legt Linda Verschuur uit. Daarbij wil de gemeente de samenwerking zoeken met betrokken partijen.

Maarten Offinga vult aan dat inzet en deelname niet vrijblijvend is: “In onze samenleving is het heel normaal dat iedereen meedoet. Dat geldt dus ook voor asielzoekers in het Buitenkwartier. We zijn barmhartig voor de mensen die willen meedoen. Aan de andere kant pakken we overlast aan. Crimineel gedrag tolereren we niet en heeft consequenties.”

Het college van B&W heeft het voorstel voor ‘Het Buitenkwartier’ inmiddels naar de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid gestuurd. “Als de uitkomst positief is en deze pilot lukt, zal het ook een uitkomst zijn voor alle andere gemeenten in Nederland”, vertelt Linda Verschuur.

Afbeelding
Steekincident bij skatebaan Hardenberg Hardenberg 4 uur geleden
Afbeelding
Oppassen geblazen! Nepagenten actief in de regio Hardenberg 7 uur geleden
Vlnr: docent Bart-Jan van Kleef - Noa - Zoë - Maria - Roel Gritter
Leerlingen Greijdanus Hardenberg winnen podcastwedstrijd van de Historische Vereniging Hardenberg! Nieuws Ingezonden 10 uur geleden
Afbeelding
Veel ambities en plannen in 2023 uitgevoerd, financiële buffer versterkt Ommen 10 uur geleden
Afbeelding
Bergentheim - RKSV Bornerbroek Sport Ingezonden 12 uur geleden