Afbeelding

Omgevingsvisie Ommen: groen, gastvrij, geïnspireerd en gezond

vr 31 december 2021 Ommen

Op donderdag 16 december heeft de gemeenteraad van Ommen de omgevingsvisie vastgesteld. In de omgevingsvisie staan belangrijke thema’s, doelen en uitdagingen voor de toekomst.

Met de omgevingsvisie geeft Ommen richting aan haar toekomst. Deze omgevingsvisie is het resultaat van inbreng van velen. Met bijzondere methoden als de praatpaal, filmpjes over bijzondere plekken, buurtgesprekken. Met een bijzondere uitkomst, namelijk een zeer breed gedragen idee: Ommen is een prima woon- en verblijfsgemeente en daar wordt de komende jaren gezamenlijk verder aan gewerkt.

De toekomst van Ommen, jouw toekomst

Wethouder Ko Scheele is trots op de omgevingsvisie: “We hebben de omgevingsvisie uitgebreid besproken met onze inwoners en de organisaties die in Ommen actief zijn. Hebben we de goede lijn te pakken, leggen we de goede accenten? Dit participatieproces is goed verlopen. Daarom zorgen we dat participatie ook hoog in het vaandel staat in het omgevingsplan, dat volgt op deze omgevingsvisie. De omgevingsvisie biedt bijvoorbeeld ruimte voor, met name, bestaande agrarische bedrijven. Op verzoek van het LTO lopen we niet vooruit op de landelijke ontwikkelingen. Maar ook ondernemers wordt ruimte geboden, zo gaan we op korte termijn bedrijventerrein ‘De Strangen’ revitaliseren en de behoeftes voor bedrijventerrein in kaart brengen”.

Burgemeester en college betrokken bij totstandkoming

Het gehele college van B&W is betrokken bij onderwerpen en het proces rondom de omgevingsvisie. Wethouder Leo Bongers: “Recreatie en toerisme is één van de pijlers van de economie waar Ommen op drijft. Met de omgevingsvisie ontstaat een integrale aanpak voor recreatie en toerisme waarbij er aandacht is in een breed perspectief: aandacht voor de samenleving, infrastructuur en economie”.

Wethouder Bart Jaspers Faijer: “Ommen is een gemeente met veel groen, natuur en water. Ook in de toekomst willen we landbouw en natuur naast elkaar laten leven. We willen agrarische ondernemers helpen om aan eisen te voldoen die worden gesteld aan een modern landbouwbedrijf”.

Burgemeester Hans Vroomen: “Met de omgevingsvisie geven we richting aan de toekomst. Zo blijven we onze mooie groene leefomgeving en gezellige centrum koesteren. Maar wordt er ook een basis geboden voor ontwikkeling om in de toekomst een groene, leefbare en ondernemende gemeente te kunnen blijven. We nodigen inwoners, organisatie en ondernemers om met plannen te komen die hierbij aansluiten.

Proces

Vanaf eind 2019 zijn inwoners, ondernemers en organisaties betrokken geweest bij de totstandkoming van de omgevingsvisie. Onder de naam ‘Jouw Toekomst’ zijn er verschillende momenten en acties geweest om meningen en ideeën te delen. De ontwerp-omgevingsvisie die hieruit is ontstaan heeft van 6 oktober tot en met 16 november ter inzage gelegen. Hierna is de omgevingsvisie aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad voorgelegd. Deze laatstgenoemde heeft de omgevingsvisie op 16 december goedgekeurd.

Omgevingsvisie inzien

Bent u benieuwd naar de omgevingsvisie? Deze kunt u lezen op: www.ommen.nl/jouwtoekomst.

Karin van Dijk
Oudjes even sToren 4 minuten geleden
Afbeelding
Andere koers.nu Hardenberg 36 minuten geleden
Afbeelding
Aanrijding op kruising Witmanweg en Weverijweg in Slagharen Hardenberg 13 uur geleden
Afbeelding
Opening expositie meidenatelier Hardenberg Hardenberg 18 uur geleden
Afbeelding
Rudy Ligtenberg nieuwe directeur-bestuurder Mijande Wonen Hardenberg 18 uur geleden