Afbeelding

Flexwoningen aan de Sportlaan

do 23 februari 2023 Ommen

Gemeente Ommen en Vechtdal Wonen willen dit jaar starten met de bouw van 50 flexwoningen aan de Sportlaan in Ommen. Deze woningen zijn bedoeld voor mensen die met spoed op zoek zijn naar een thuis. De woningen blijven maximaal 15 jaar op deze plek staan. “Door de bouw van deze flexwoningen krijgt het woningaanbod een impuls en verkorten we de wachtlijst voor andere woningzoekenden”. 

De woningmarkt in Nederland is oververhit. Ook in Ommen is de vraag naar woningen vele malen groter dan het aanbod. Met de geplande nieuwbouw in Vlierlanden en Haven Oost komen er extra woningen bij, maar de vraag naar woningen blijft nog steeds groot. En tegelijkertijd groeien de wachtlijsten voor huurwoningen. Voor mensen die met spoed op zoek zijn naar een woning is het op dit moment vrijwel onmogelijk om een woning te vinden. Zij hebben als woningzoekenden weinig tot geen inschrijftijd opgebouwd, maar hebben wel dringend een woning nodig. Daarom zoeken gemeente Ommen en Vechtdal Wonen naar nieuwe oplossingen, zoals de bouw van tijdelijke woningen, ook wel flexwoningen genoemd. 

Gemeente Ommen heeft eind 2022 vanuit het Rijk een subsidie ontvangen om de bouw van deze flexwoningen mogelijk te maken. Gemeente Ommen heeft verschillende locaties in de gemeente onderzocht op geschiktheid voor het plaatsen van flexwoningen. De Sportlaan kwam hierbij als meest geschikte locatie naar voren, onder andere vanwege de oppervlakte van het gebied en de ligging nabij bestaande voorzieningen. Maar ook omdat de flexwoningen hier op relatief korte termijn geplaatst kunnen worden en er geen concurrentie is met andere woningbouwprojecten die ook hard nodig zijn. 

Tijdelijke vergunning

Voor de realisering van de flexwoningen zal dit voorjaar van 2023 een tijdelijke omgevingsvergunning worden aangevraagd. De flexwoningen mogen dan maximaal 15 jaar op deze locatie blijven staan.?Daarna worden ze weggehaald en krijgen ze ergens anders een plek. 

Leefbare community

“Flexwoningen zijn een soort springplank naar regie op je eigen leven”, vertelt Martijn Rink, directeurbestuurder van Vechtdal Wonen. “Ze zijn bedoeld voor mensen die met spoed op zoek zijn naar een woning. Dat zijn starters die nu geen kans krijgen op de woningmarkt, mensen die vanuit hun persoonlijke situatie dringend een woning nodig hebben en mensen die in Nederland aan hun toekomst bouwen (statushouders en Oekraïense vluchtelingen). Vechtdal Wonen zoekt naar een goede mix van doelgroepen, zodat er een leefbare community ontstaat. Onze ervaring met andere projecten op het gebied van Persbericht flexwonen, bijvoorbeeld in Dedemsvaart en Hardenberg, is dat deze mix van doelgroepen goed werkt en dat er fijne woongemeenschappen ontstaan.” 

Ontwerpplan

Gemeente Ommen en Vechtdal Wonen gaan in gesprek met direct omwonenden over de plannen voor flexwoningen. Alice van den Nieuwboer, wethouder van gemeente Ommen, vertelt daarover: “We realiseren ons dat we met de bouw van 50 flexwoningen impact hebben op de leefomgeving van omwonenden en nabijgelegen sportverenigingen. Daarom gaan we graag met hen in gesprek over de inrichting van de kavels en de uitstraling van de woningen.” “Wat in ieder geval vaststaat”, vult Martijn Rink aan, “is dat de flexwoningen moeten passen bij de landelijke uitstraling van het gebied rondom de Sportlaan”. Naar aanleiding van de gesprekken met omwonenden maken gemeente Ommen en Vechtdal Wonen een definitief ontwerpplan. Dat ontwerpplan moet dit voorjaar klaar zijn. Daarna vraagt de gemeente een tijdelijke omgevingsvergunning aan. Nadat deze wordt toegekend start de bouw van de eerste flexwoning in het najaar van 2023. 

Voor meer informatie kan men terecht op: www.woneninommen.nl/flexwonen. Men vindt daar ook een overzicht met veelgestelde vragen en antwoorden over de flexwoningen aan de Sportlaan.

Afbeelding
Ontdekkingstochten in het stadshart van Hardenberg, in het IP Hardenberg 8 minuten geleden
Afbeelding
Gemeente nieuws week 17 Hardenberg 15 minuten geleden
Afbeelding
alfa-college zet in op mentale gezondheid studenten Nieuws Ingezonden 38 minuten geleden
Afbeelding
PCBS De Hoekstee viert eeuwfeest Hardenberg 1 uur geleden
Afbeelding
Scheidsrechters graag!!!! Hardenberg 2 uur geleden