Afbeelding
De Toren

Multifunctioneel Centrum in een vergevorderd stadium

di 21 april 2020 Nieuws

De plannen voor een nieuwe multifunctionele accommodatie aan de Beukenlaan in De Krim zijn in een vergevorderd stadium. Het ontwerpbestemmingsplan waarmee de bouw mogelijk wordt gemaakt is klaar. In het bestemmingsplan wordt ook de bouw van een school en woningen in het gebied geregeld. Om de bouw mogelijk te maken, zijn de gemeente Hardenberg en de provincie Overijssel bereidt om een extra financiële bijdrage te leveren. Dinsdag 21 april gaat de gemeenteraad van Hardenberg een beslissing nemen over de bijdrage aan het MFA in de Krim.

Het plan voor het nieuwe MFA in De Krim gaat 2,5 miljoen euro kosten. De gemeente heeft 1,2 miljoen toegezegd. Door gestegen bouwkosten en doordat er meer tijd nodig was voor onderzoek naar het aansluiten van scholen in het plan ontstond er een gat van 650.000 euro. Het voorstel is dat de gemeente Hardenberg er 450.000 euro bij doet daarna doet de Provincie er 200.000 euro bij. Door de eigen bevolking is 200.000 euro verzameld.

Verouderd en voldoet niet meer

Al enkele jaren speelde in De Krim de discussie over de problematiek met betrekking tot de verschillende voorzieningen die beschikbaar zijn voor maatschappelijke doeleinden. De voorzieningen in het huidige dorpshuis en de aangrenzende sporthal zijn verouderd en voldoen op diverse onderdelen niet meer aan de (veiligheids-)voorschriften. Ook zijn hierdoor de onderhoudskosten en energiekosten hoog. ‘Jaarlijks kost het de gemeente veel geld om de exploitatie ‘draaiende’ te houden. Het beheer van de verschillende gebouwen is in verschillende handen, mede hierdoor is ook het inzicht in de exploitatie niet transparant’, laat Ton Golstein namens PR MFA De Krim weten..

De Geschiedenis

Vanaf het jaar 2014 werd een start gemaakt met een verkenning van de verschillende mogelijkheden met betrekking tot de leefbaarheid en de voorzieningen in de Krim. In opdracht van de gemeente Hardenberg is in maart 2014 door Draaijer en Partners een onderzoek gedaan. Doel van het onderzoek was om de ontwikkelingen, wensen en knelpunten ten aanzien van het maatschappelijk vastgoed in de Krim te inventariseren. Het onderzoek heeft geleid tot een rapport waarin drie scenario’s werden uitgewerkt. Opknappen huidige dorpshuis; dorpshuis samenvoegen met (voormalige) Rabobankgebouw; afstoten dorpshuis en onderbrengen bij de buitensportaccommodatie of nieuwbouw MFA.

‘De bouw van een nieuwe MFA is onderdeel van een groter plan vanuit Plaatselijk Belang De Krim om de leefbaarheid in De Krim veilig te stellen. In de toekomst wordt ingezet op een ontwikkeling waarin wonen, met name passende woningen voor jongeren en ouderen; voorzieningen onder andere scholen en sporten en de onderlinge sfeer en cultuur elk een gelijkwaardige plaats innemen. Ook het programma aan activiteiten is eenzijdig en lastig te verbeteren. Dit heeft geleid tot een onderzoek onder de bevolking. Er zijn vier verschillende scenario’s aan hen voorgelegd. Unaniem is gekozen voor de bouw van een nieuw multifunctioneel dorpshuis (MFA) met sporthal gelegen op een nieuwe locatie’.

School sluit aan

Het gebouw zal ongeveer 2400 vierkante meter groot worden. Het wordt gesitueerd aan de Beukenlaan in De Krim waarbij aan de voorkant rekening wordt gehouden met het aansluiten van de school. Op de plek van het huidige dorpshuis is woningbouw gesitueerd, evenals dat het geval is op de locaties waarop thans de scholen De Klimop en De Bron zijn gesitueerd. De nieuwbouw van het MFA nabij het evenemententerrein zal duurzaam, onderhoudsvrij en energie neutraal gebouwd worden.

‘Er komt een grotere sportzaal zodat er meer mogelijkheden zijn voor de sportverenigingen. Daardoor is er ook meer ruimte voor groei van sporten en sportverenigingen en het organiseren van evenementen. Er kunnen nieuwe activiteiten worden ontwikkelt en er is meer verbinding mogelijk met andere partijen en activiteiten. Met een nieuwe MFA komen er voorzieningen op het gebied van (gezondheid)zorg. Een nieuw MFA biedt daarnaast de mogelijkheid dat de basisschool in de toekomst kan aansluiten’.

Voor wie is het nieuwe MFA

In het nieuwe MFA komt een bibliotheekvoorziening, Buurtkamer, Carinova (zorg), Gymnastiekvereniging Beatrix, Volleybalvereniging De Planeet, Ouderengym 55+. Daarnaast zijn er nog een aantal toekomstige gebruikers zoals Plaatselijk Belang De Krim, Gemeente Hardenberg, 55+vereniging, zangvereniging, toneelvereniging de Krimse Revue, Buurtvereniging Centrum, Oranjevereniging, dartvereniging, sjoelvereniging, EHBO, creatieve club Krimse kracht, korfbalvereniging Centrum en voetbalvereniging DKB. Deze partijen dragen allemaal bij in de huur. ‘Wij hebben ook een sluitende exploitatierekening met een positief resultaat’, laat Ton Golstein weten. Afhankelijk van vergunningverlening/bestemmingsplanwijziging kan er mogelijk gestart worden in september 2020 met het nieuwe MFA. De bouw zal ongeveer anderhalf jaar duren. ‘Als het plaatje financieel rond is dan lijkt niets de daadwerkelijke realisatie van de MFA in de weg te staan. De afgelopen periode hebben we geleerd dat oprecht vertrouwen in de gemeenschap, een reëel verhaal vanuit de Krimse Kracht en de ondersteuning vanuit de gemeente(raad) Hardenberg dromen kan waarmaken’, eindigt Ton Golstein het gesprek.

Jenieke met voorzitter Eelco
Jubilarissen bij toneelvereniging Roke Nieuws Ingezonden 9 uur geleden
Afbeelding
Mariënberg krijgt gevoel weer te pakken Hardenberg 13 uur geleden
Openingszet: Gerwin van Dijk, zoon van Johan van Dijk, verricht de openingszet aan het bord van Gerbrand Hessing (rechts) en Gerwin van der Meer (links)
Gil Salomé zegeviert bij Johan van Dijk-memorial Twenterand 14 uur geleden
Afbeelding
Den Ham tegen Rigtersbleek Twenterand 14 uur geleden
Afbeelding
Kinderstraat in de Berkenlaan Hardenberg 16 uur geleden