Afbeelding

Mooi bouwplan voor Anerweg Noord

vr 1 december 2023 Hardenberg

Bouwen, bouwen en nog eens bouwen. Dat was voor veel partijen een belangrijke insteek bij de Tweede Kamerverkiezingen. In Lutten staat dat binnen afzienbare tijd te gebeuren. B&W van Hardenberg hebben dinsdag 28 november besloten in te stemmen met het ontwerp-bestemmingsplan voor de herontwikkeling van het gebied Anerweg Noord 4,6 en 8. Het plan behelst de bouw van 23 appartementen voor met name starters en senioren. De te bouwen appartementen worden als energiezuinige woningen uitgevoerd. 

De nieuw te bouwen appartementen komen op de plek van de huidige kerk met kosterswoning aan de Anerweg-Noord. De kerk is niet meer in gebruik. “Daarom hebben de kerk en de kosterswoning hun functie verloren. Tevens is de woning verouderd. Daarom is het wenselijk om een nieuwe invulling te geven aan de locatie. Dit voorkomt leegstand en verpaupering,” beargumenteert het college de herontwikkeling naar woningen. 

Het plan is de huidige vorm van de kerk te behouden en hierin 9 appartementen te realiseren. Naast het kerkgebouw wordt nog een appartementengebouw gerealiseerd met daarin 14 appartementen.  Op de begane grond wordt de mogelijkheid voor detailhandel toegestaan. 

Omdat de kerk een beeldbepalend gebouw is blijft de voorgevel van het kerkgebouw bij de nieuwe ontwikkeling behouden. De naastgelegen oude beuk wordt te zijner tijd gekapt.  Aan de zuidzijde van het plangebied, langs deAnerweg-Noord, worden daarom drie bomen herplant. Aan de noordzijde van het plangebied worden parkeerplaatsen gerealiseerd. Ook worden er buitenbergingen gerealiseerd in het plangebied. Bij de appartementengebouwen worden parkeerplaatsen en groen gerealiseerd. De appartementengebouwen worden ontsloten aan de westzijde van het plangebied. Hier wordt een uitrit gerealiseerd op de Zwarte Dijk. 

De initiatiefnemer heeft zijn plannen al getoond aan omwonenden en andere belangstellenden. De provincie Overijssel en het waterschap Vechtstromen zijn geïnformeerd en kunnen instemmen met het plan. Het bestemmingsplan wordt nu als ontwerp ter inzage gelegd. Na afloop van deze periode zullen eventuele zienswijzen worden verwerkt en wordt het plan ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Afbeelding
Brandweer rukt uit voor kortsluiting in stopcontact in pand Bergentheim Hardenberg 9 uur geleden
Afbeelding
Zonnebloem Bergentheim viert gezellige middag in Mariënberg Hardenberg 10 uur geleden
Afbeelding
Aanvragen bijdrage voor amateurkunstverenigingen Hardenberg 13 uur geleden
Afbeelding
'Kerkdienst in onze moodersproake' Twenterand 15 uur geleden
Afbeelding
De Boombouw - Wintermarathon Ommen 19 uur geleden