Afbeelding

D66: Pak het tekort aan huisartsen nog harder aan

ma 7 februari 2022 Hardenberg

Er moeten niet alleen meer huisartsen in Hardenberg komen, D66 Hardenberg vindt dat de gemeente naast het regelen van geschikte praktijkruimte het ook gemakkelijker moet maken om bestaande praktijken uit te breiden. Bij het ontwerpen/uitbreiden van woonwijken moet ruimte worden ingepland voor eerstelijnszorg, waaronder huisartsenpraktijken. Om de komst van huisartsen extra aantrekkelijk te maken, zou het stimulerend kunnen zijn als de gemeente partners van toekomstige huisartsen helpt zoeken naar passende banen. D66 Hardenberg zet zich hiermee in om zo snel mogelijk tot bereikbare eerstelijns gezondheidszorg in de gemeente te komen.        

Al langere tijd is er in de gemeente Hardenberg een tekort aan huisartsen. Niet alleen in de stad Hardenberg, maar ook in de kernen wordt het steeds moeilijker om huisartsen voor uitbreiding van bestaande of nieuwe praktijken te vinden. Er is sprake van wachtlijsten en er zijn patiënten uit de stad Hardenberg die zijn aangewezen op een huisarts in één van de kernen.

Dit kan tot onwenselijke situaties leiden, zoals mensen die vanwege hun aandoening of ziekte, niet zo mobiel zijn zich noodgedwongen laten inschrijven bij een huisarts buiten de stad Hardenberg. Bijkomend probleem is ook de levering van medicijnen. Omdat de apotheek niet groot is, zijn de voorraden beperkt, medicijnen kunnen niet thuis worden geleverd en juist voor mensen met een verminderde mobiliteit kan dit extra belastend zijn.

Het tekort aan huisartsen baart D66 dan ook ernstig zorgen, temeer omdat door vergrijzing steeds vaker een beroep op de huisarts zal worden gedaan, maar ook omdat het inwonertal van de gemeente Hardenberg groeit. Daarnaast zal ook het virus covid-19 , in welke vorm dan ook, de komende jaren zeker nog extra druk leggen op huisartsen.

D66 ondersteunt de proef die de gemeente samen met het overkoepelende huisartsenorgaan Medrie en zorgverzekeraars is gestart om het voor huisartsen aantrekkelijker te maken zich in de gemeente Hardenberg te vestigen. Maar wil dus nog meer inspanningen.

Voor de lange termijn wil D66 een visie van de gemeente op zorg in de gemeente Hardenberg met enerzijds als doel het waarborgen van goed toegankelijke zorg voor alle inwoners en anderzijds door preventie proberen te voorkomen dat mensen zwaardere zorg nodig hebben. Dit met inbreng vanuit de zorg, maar ook vanuit welzijn en opleidingen die zorg gerelateerd zijn.

Daarnaast biedt dit door diversiteit aan zorgvoorzieningen en mbo-opleidingen voor de zorg kansen voor de gemeente Hardenberg om zich naast techniek-, ook als ‘zorg’-gemeente op de kaart te zetten.        

Afbeelding
Ontdekkingstochten in het stadshart van Hardenberg, in het IP Hardenberg 2 minuten geleden
Afbeelding
Gemeente nieuws week 17 Hardenberg 9 minuten geleden
Afbeelding
alfa-college zet in op mentale gezondheid studenten Nieuws Ingezonden 31 minuten geleden
Afbeelding
PCBS De Hoekstee viert eeuwfeest Hardenberg 1 uur geleden
Afbeelding
Scheidsrechters graag!!!! Hardenberg 1 uur geleden