Afbeelding
Update

Twijfel over noodzaak nieuwe brug in Junne

di 28 november 2023 Ommen

Update: Wethouder Jaspers Faijer laat dinsdag het volgende weten: “We hebben overleg gehad met het Waterschap. Er is een voorlopige conclusie. De voorlopige conclusie is dat de huidige brug nog wel 20 tot 25 jaar mee kan. Maar het is belangrijk hoe de aslast is van de brug. Het waterschap gaat eerst kijjken hoe dit allemaal in elkaar steekt en we hopen voor het jaar duidelijkheid te hebben. We maken nu een pas op de plaats. Gelukkig is de aannemer erg begripvol voor de situatie”.

Het lijkt erop dat de gemeente Ommen twijfelt over het nut van het bouwen van een nieuwe brug, gezien de recente bevindingen dat de fysieke staat van de bestaande monumentale stuw in de Vecht beter is dan eerder werd gedacht. Het feit dat de stuw open kan blijven voor verkeer heeft waarschijnlijk geleid tot deze overweging om de geplande bouw van de nieuwe brug uit te stellen.


Sinds medio 2017 is de brug over de stuw bij Junne gesloten voor zwaar verkeer (verkeer boven de 3,5 ton). De aanleiding hiervoor was het signaal van het Waterschap Vechtstromen dat de stuw, tevens de fundering van de brug, in een dermate slechte staat verkeerde dat het toelaten van zwaarder verkeer (tot 15 ton) niet langer verantwoord was. Het Waterschap achtte een ‘droogzetvoorziening’ noodzakelijk om een definitief oordeel te kunnen geven over de staat van de stuw. Uit de visuele inspectieresultaten blijkt nu dat de gehele constructie nog in goede conditie verkeert en na herstel van de gebreken nog tientallen jaren mee kan.

Het proces om tot de bouw van een nieuwe brug te komen, is langdurig geweest en kende zowel voor- als tegenstanders. Op basis van informatie uit 2017 werd besloten tot de realisatie van een nieuwe brug stroomopwaarts. De verleende omgevingsvergunning en watervergunning leidden echter tot een hoger beroep, waarvan de procedure nog loopt. De recent verkregen informatie roept nu de bestuurlijke vraag op of het destijds genomen besluit wel op correcte informatie was gebaseerd.

Deze onverwachte situatie, die voor de gemeente als een verrassing komt en mogelijk grote consequenties kan hebben, heeft het college van B en W doen besluiten de aannemer die de voorlopige vergunning heeft verkregen te verzoeken om uitstel bij het nemen van het besluit om de voorlopige vergunning om te zetten naar een definitieve opdracht. Er dient nader onderzoek te worden gedaan voordat verdere stappen worden ondernomen.

Afbeelding
Brandweer rukt uit voor kortsluiting in stopcontact in pand Bergentheim Hardenberg 9 uur geleden
Afbeelding
Zonnebloem Bergentheim viert gezellige middag in Mariënberg Hardenberg 10 uur geleden
Afbeelding
Aanvragen bijdrage voor amateurkunstverenigingen Hardenberg 13 uur geleden
Afbeelding
'Kerkdienst in onze moodersproake' Twenterand 15 uur geleden
Afbeelding
De Boombouw - Wintermarathon Ommen 19 uur geleden