Afbeelding
De Toren

Rubberkorrels met coating voor kunstgrasvelden

do 14 februari 2019 Nieuws

De gemeente Hardenberg zal bij de aanleg of vervanging van kunstgrasvelden gebruik blijven maken van een ‘infill’ van rubbergranulaatkorrels. Wel kiest de gemeente voor korrels met een coating die weglekken van milieubelastende stoffen uit de korrels moet voorkomen.

In 2016 ontstond onrust in de voetbalwereld nadat in een documentaire van Zembla werd geopperd dat kankerverwekkende stoffen uit rubbergranulaatkorrels die op kunstgrasvelden worden gebruikt in het lichaam van sporters terecht zouden kunnen komen. Uit onderzoek door het Rijksinstituur voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en uitgebreid Amerikaans onderzoek blijkt dat de gezondheidsrisico’s te verwaarlozen zijn.

Wel blijkt dat het gebruik van rubbergranulaatkorrels schadelijk kan zijn voor het milieu in de directe omgeving van de sportvelden. Uit de rubberkorrels kunnen namelijk stoffen lekken, vooral zink, die terechtkomen in de berm en slootbodems rond de velden. Dat is slecht voor het ecosysteem omdat het de biodiversiteit aantast. Het RIVM adviseert daarom de uitstoot van stoffen uit rubbergranulaat te beperken en de verspreiding van rubberkorrels naar de bermgronden te voorkomen.

Coating

Om risico’s te voorkomen heeft de gemeente Hardenberg al vóór het verschijnen van het RIVM-rapport besloten ProGran korrels toe te passen als infill voor de te vervangen kunstgrasvelden. ProGran is een korrelsoort die voorzien is van een coating om het weglekken van stoffen te voorkomen. Naar aanleiding van de conclusies uit het RIVM-rapport heeft de gemeente besloten deze korrels bij toekomstige vervanging van de toplagen te blijven gebruiken. De meerkosten bedragen ongeveer 60.000 euro per veld en zijn al in de begroting 2019 en de financiële meerjarenraming opgenomen.

Om verspreiding van de korrels naar de bermen en sloten naast de velden te voorkomen worden bij toekomstige vervanging van de toplagen van kunstgrasvelden kantplanken onder het hekwerk aangebracht.

Afbeelding
Voorbeschouwing Kloosterhaar - Mariënberg Hardenberg 5 minuten geleden
Team Pientje met Pientje in het midden.vlnr Sander Dille, Richard Herbers, Stan Achterstraat, Albert Roelofs.
Van de woestijn naar Zuid Oost Europa Hardenberg 15 minuten geleden
Afbeelding
Gewoon is bijzonder Waarom vakantiegezinnen zo hard nodig zijn Hardenberg 1 uur geleden
Afbeelding
23e Motortreffen Mc Rausbak'n Hardenberg 1 uur geleden
Afbeelding
Finn Berends en Kay Wissink tekenen eerste contract Hardenberg 1 uur geleden