Afbeelding

Flats Spaanskamp Hardenberg maken plaats voor nieuwbouw

ma 15 april 2024 Hardenberg

Vechtdal Wonen kondigt ambitieus vernieuwingsproject aan: iconische flats Spaanskamp Hardenberg maken plaats voor nieuwbouw

Woningcorporatie Vechtdal Wonen start een omvangrijk vernieuwingsproject in het gebied Spaanskamp/Rustenbergherstraat in Hardenberg. Na een grondig onderzoek naar renovatie- en nieuwbouwmogelijkheden, waarbij onder andere het woongenot voor de bewoners, de leefbaarheid in de wijk en de financiële haalbaarheid zijn onderzocht, zijn de plannen bekend gemaakt aan de bewoners.

De flats voldoen niet meer aan de toekomstige duurzaamheidseisen

Uit onderzoek is gebleken dat het niet haalbaar is om de drie flats, gebouwd in de jaren 60, efficiënt te renoveren. Het renoveren van de flats kost veel geld en de woningen voldoen daarmee nog steeds niet aan de eisen voor de toekomst. Het is beter om ze alle drie te slopen en om nieuwe woningen op deze plek te bouwen. De sloop en nieuwbouw is opgedeeld in drie fases. ‘’We gaan de flats niet tegelijkertijd slopen. Door het op te splitsen in drie fases, geven we alle bewoners de ruimte om te verhuizen. Dit kan naar een nieuw appartement op deze locatie, of naar een woning in een ander gebied,” licht Gabriël Kaplan, Manager Vastgoed en Bedrijfsvoering van Vechtdal Wonen, toe. Voor de betrokken bewoners is een sociaal plan opgesteld. Zij worden begeleid en ondersteund bij het vinden van een andere woning. 

Eind 2025 start de sloop van de eerste flat

De eerste flat wordt eind 2025 gesloopt. Dit is de flat die het dichtst bij de Europaweg staat. Na voltooiing van de nieuwbouw op deze locatie zal de sloop van de flat aan de Rustenbergherstraat volgen, gevolgd door de sloop van de middelste flat. Deze volgorde is gekozen vanwege het ketelhuis dat zich in de middelste flat bevindt en verantwoordelijk is voor de verwarming van alle flats. De verwachting is dat eind 2029 het totale gebied gereed is.

Dit vernieuwingsproject sluit aan bij de grotere duurzaamheidsopgave van Vechtdal Wonen
De vervanging van deze verouderde flats door nieuwbouw draagt bij aan een duurzamere toekomst voor de bewoners en de omgeving. Vechtdal Wonen heeft een grote opgave als het gaat om het verduurzamen van haar woningen. Gabriël Kaplan: “In dit plan is veel aandacht voor groen. Daarmee leveren we een grote bijdrage aan de leefbaarheid van de (nieuwe) bewoners en de hele wijk.”

Voor de zomer van 2024 organiseert Vechtdal Wonen een informatiebijeenkomst 
Momenteel wordt er nagedacht over het ontwerp van de nieuwbouw en de leefomgeving. Tijdens een informatiebijeenkomst voor bewoners en omwonenden kan Vechtdal Wonen de eerste ontwerpen presenteren en is er de gelegenheid voor vragen en opmerkingen.

Afbeelding
Steekincident bij skatebaan Hardenberg Hardenberg 6 uur geleden
Afbeelding
Oppassen geblazen! Nepagenten actief in de regio Hardenberg 9 uur geleden
Vlnr: docent Bart-Jan van Kleef - Noa - Zoë - Maria - Roel Gritter
Leerlingen Greijdanus Hardenberg winnen podcastwedstrijd van de Historische Vereniging Hardenberg! Nieuws Ingezonden 11 uur geleden
Afbeelding
Veel ambities en plannen in 2023 uitgevoerd, financiële buffer versterkt Ommen 11 uur geleden
Afbeelding
Bergentheim - RKSV Bornerbroek Sport Ingezonden 14 uur geleden