Afbeelding

Inloopbijeenkomst over extra woningen

vr 1 december 2023 Hardenberg

Met het vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan Bruchterveld, woongebied De Kuilen IV heeft het college van de gemeente Hardenberg dinsdag 28 november een stap vooruit gezet naar de grote vraag van extra woningen in Bruchterveld. Woongebied De Kuilen IV biedt namelijk ruimte voor circa 40 tot 45 woningen.  Het ontwerp van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan worden nu gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegd, waar belanghebbenden op mogen ‘schieten’.  Daarna worden de (eventueel gewijzigde) plannen ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Tijdens de periode van terinzagelegging wordt een inloopbijeenkomst gehouden. Wanneer precies is (nog)  niet bekend. Tijdens deze bijeenkomst kunnen geïnteresseerden kennis nemen van het plan. De provincie Overijssel en het waterschap Vechtstromen hebben hun instemming over het plan al gegeven in een vooroverleg met de gemeente.  

Het plan betreft een mix van vrijstaande, twee-onder-een-kapwoningen en aaneengebouwde woningen. “Het plan kent een zekere mate van flexibiliteit qua woningbouwtypen, waardoor wordt voorzien in een toekomstbestendige woonlocatie,” stelt het college. De woningen in plangebied worden allen ontsloten via een nieuwe ontsluitingsweg op de Juffrouw Schefferstraat. De vrijstaande woningen en twee-onder-een-kap woningen parkeren op eigen erf. Daarnaast worden er in de openbare ruimte de benodigde parkeerplaatsen voor rij- en patiowoningen aangelegd. De te bouwen woningen worden als energiezuinige woningen uitgevoerd. 

PFAS

Er is inmiddels al een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd voor het plangebied. In de bovengrond zijn concentraties PFAS aangetroffen boven de toepassingsnorm. Deze verhoging zorgt ervoor dat de bovengrond niet elders toepasbaar is. De gronden zijn wel geschikt voor de functies wonen met tuin. “Van een ernstige bodemverontreiniging is geen sprake,” meldt het college. “Bij uitvoering van de plannen zal nader onderzoek plaatsvinden en zullen eventuele maatregelen worden genomen”. 

Afbeelding
Brandweer rukt uit voor kortsluiting in stopcontact in pand Bergentheim Hardenberg 7 uur geleden
Afbeelding
Zonnebloem Bergentheim viert gezellige middag in Mariënberg Hardenberg 9 uur geleden
Afbeelding
Aanvragen bijdrage voor amateurkunstverenigingen Hardenberg 12 uur geleden
Afbeelding
'Kerkdienst in onze moodersproake' Twenterand 14 uur geleden
Afbeelding
De Boombouw - Wintermarathon Ommen 18 uur geleden