rechter, voorzitter, bestuur, hamer
rechter, voorzitter, bestuur, hamer

Hoe democratisch werken we in gemeente Hardenberg?

wo 15 september 2021 Hardenberg

De gemeente Hardenberg wil graag van u weten hoe u kijkt naar de democratie in de gemeente Hardenberg. U kunt uw mening geven door een vragenlijst in te vullen. U vindt de vragenlijst op www.hardenberg.nl/lokaledemocratie.

De vragen gaan over de manier waarop de gemeente besluiten neemt en uitvoert. Wat vindt u daarvan? Is dat voor u duidelijk? En kan iedereen zich er voldoende in vinden? Er zijn ook vragen over de manier waarop u kunt meedenken, meebeslissen of zelfs meewerken als u dat wilt. De vragen gaan ook over de manier waarop de gemeente omgaat met initiatieven van inwoners voor de eigen omgeving. Bij het invullen van de vragenlijst gaat het om uw mening. Er zijn dus geen goede of foute antwoorden. De vragenlijst is onderdeel van de Quick Scan Lokale Democratie die de gemeente uitvoert. Hierbij maakt de gemeente als het ware een ‘foto’ van de stand van zaken van de lokale democratie. Om een goed beeld te krijgen, is uw mening belangrijk! Ook raadsleden, de burgemeester en wethouders en ambtenaren vullen de vragenlijst in. Zo kan de gemeente kijken of we er hetzelfde over denken. En zo niet: dan gaan we samen in gesprek over hoe we nog beter kunnen samenwerken. De gemeente gebruikt de uitkomst om samen te werken aaneen nog betere lokale democratie in onze gemeente.

Afbeelding
Nick Marsman naar EK? Hardenberg 29 minuten geleden
Rudi Bults
Positief denken even sToren 37 minuten geleden
Daan Bouhuijzen en zijn ouders werden door schooldirecteur Richard Raven in het bijzonder welkom geheten. (Foto: G. Stegeman).
OBS Het Palet start derde kleutergroep Ommen 41 minuten geleden
Afbeelding
Voorbeschouwing Kloosterhaar - Mariënberg Hardenberg 1 uur geleden
Team Pientje met Pientje in het midden.vlnr Sander Dille, Richard Herbers, Stan Achterstraat, Albert Roelofs.
Van de woestijn naar Zuid Oost Europa Hardenberg 1 uur geleden