Afbeelding
De Toren

Eén partij om samen de belangen te behartigen

za 2 mei 2020 Nieuws

Woensdag 15 april hebben Plaatselijk Belang Balkbrug en Coalitie Balkbrug2025 besloten om samen verder te gaan als Plaatselijk Belang Balkbrug. Er waren duidelijke verschillen in werkwijzen van beide partijen, maar de doelstellingen komen overeen en samengaan was uiteindelijk voor Balkbrug de beste oplossing. Als één partij zullen de belangen van Balkbrug onder andere bij de gemeente en provincie behartigd worden.

De uitzonderlijke situatie van dit moment maakt een ledenvergadering van Plaatselijk Belang niet mogelijk, maar gezien de dringende zaken die in het dorp spelen is het wenselijk nu direct als één organisatie te gaan werken.

Basisorganisatie

Sinds 2015 werken PBB en Coalitie al nauw samen, de dorpsvisie is een gezamenlijk product en zal ook centraal blijven staan in het beleid van PBB. (https://infobrug.nl/cbb2025-home/) De samenwerking vond de afgelopen jaren plaats in regelmatig overleg met gemeente en raadsleden en in zogenaamde focusgroepen: tijdelijke teams van betrokken inwoners en partijen die zich op de Speerpunten van Balkbrug 2025 richten. De speerpunten van die Dorpsvisie zijn uitgangspunt van het beleid. Daarbij hoort ook een regelmatige evaluatie daarvan en zo nodig aanpassing aan gewijzigde omstandigheden.

De nieuwe basisorganisatie wordt een mix van leden uit Plaatselijk Belang en de Coalitie Balkbrug.

De leden van de kerngroep van de Coalitie (Sjoukje de Haan, Jan Smits, Annemieke Stegerman en Ceesjos Verbeek) en de beoogd nieuwe PBB-bestuursleden Iwan Netteb en Luc Smink worden om die reden toegevoegd aan het bestuur van Plaatselijk Belang als aspirant bestuursleden. CoalitieBalkbrug 2025 wordt opgeheven. Natuurlijk vindt hierover, wanneer dit weer kan, een ledenraadpleging plaats. In de eerstvolgende ledenvergadering, die als het mogelijk is najaar 2020 zal worden gehouden, zal deze samenwerking aan de leden worden gepresenteerd.

Focusgroepen

De focusgroepen blijven bestaan en worden voortgezet als commissies van PBB. Ze opereren en publiceren min of meer zelfstandig. Om de samenhang met het algemene beleid te garanderen gebeurt dat laatste in en na overleg met de contactpersoon die vanuit het bestuur van PBB voor die focusgroep is aangewezen. Via die focusgroepen willen we alle bewoners van Balkbrug, van alle leeftijden en gezindten, de kans geven actief mee te denken en te praten over de toekomst van het dorp.

Communicatie

De Facebookpagina van Coalitie2025 blijft voorlopig bestaan tot er, binnen het bestuur, duidelijk is hoe hiermee omgegaan zal worden. Het is het streven van PBB om met name via de kanalen van Infobrug te communiceren, daarmee worden alle inwoners van Balkbrug effectief bereikt.

Duidelijk

Door als één partij voor en vanuit Balkbrug verder te gaan vertrouwen wij er op de verwarring die soms ontstond over wie het initiatief had van een actie in het dorp, op te heffen en kan het motto van de Dorpsvisie ‘Puur genieten voor iedereen’ effectief vorm krijgen. We zien allen uit naar een succesvolle samenwerking en we treden vanaf nu als eenheid naar buiten.

Wie een nadere toelichting wil kan contact zoeken via de mail met secretaris@pbbalkbrug.nl.

Jenieke met voorzitter Eelco
Jubilarissen bij toneelvereniging Roke Nieuws Ingezonden 9 uur geleden
Afbeelding
Mariënberg krijgt gevoel weer te pakken Hardenberg 13 uur geleden
Openingszet: Gerwin van Dijk, zoon van Johan van Dijk, verricht de openingszet aan het bord van Gerbrand Hessing (rechts) en Gerwin van der Meer (links)
Gil Salomé zegeviert bij Johan van Dijk-memorial Twenterand 13 uur geleden
Afbeelding
Den Ham tegen Rigtersbleek Twenterand 13 uur geleden
Afbeelding
Kinderstraat in de Berkenlaan Hardenberg 16 uur geleden