Afbeelding
Harry Kruiper

Verkiezingsfestival in het LOC+

vr 3 november 2023 Hardenberg

Op woensdag 22 november wordt er gestemd voor de Tweede Kamerverkiezing.

Voor jongeren in het middelbaar beroepsonderwijs heeft ProDemos educatieve programma’s, lesmateriaal en lesbrieven. ProDemos uit Den Haag is immers het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’. Het legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat. En het laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen bij verkiezingen in het land. 

Zowel het Alfa-college als het Zone.college in het LOC+ maakten samen gebruik van het aanbod van ProDemos om aan te sluiten bij de onderwijsdoelstellingen van de vakken Maatschappijleer en Geschiedenis. De slogan was: Ga goed voorbereid naar de stembus. 

Verkiezingsfestival  succesvol

Een aantal kandidaat-Tweede Kamerleden ging woensdag 1 november op het verkiezingsfestival in gesprek met mbo-studenten. Verkiezingsfestival voor zo’n 500 mbo-studenten Hardenberg was succesvol. Voor de studenten was er ook een festivalplein vol activiteiten. Ook de NJR (Nationale Jeugdraad) was er van de partij. ProDemos en NJR bezoeken acht mbo’s in Nederland met het verkiezingsfestival, waaronder het Alfa-college en Zone.College in Hardenberg.

Festivalplein

Op het festivalplein maakten studenten hun eigen campagneposter, ze namen deel aan een politieke quiz of deelden hun zorgen en frustraties op een Klaagmuur. Van dat laatste maakten de studenten gretig gebruik van! Ook konden studenten stickers plakken op een aantal stellingen om aan te geven of ze het ergens mee eens, of juist oneens zijn. Waar vervolgens een stemadvies uitrolde. “De uitslag komt overeen met wat ik al wilde stemmen, dit bevestigd mijn gevoel,” zo sprak één van de studenten. “De partij die nu bovenaan staat, is ook de partij waar ik op wil stemmen!”. Maar niet iedere enthousiaste student gaat op 22 november naar de stembus. ‘Het is erg leuk om over deze thema’s na te denken. Ik vind politiek interessant, maar ik mag nu nog niet stemmen want ik ben nog geen 18 jaar’, zo vertelde een student. Thema’s die veel reacties opleverden waren onder meer mentale gezondheid, beschikbaarheid van woningen, stikstof en opvang van vluchtelingen.

Aanwezige wethouder en Tweede Kamerleden

Tijdens de ochtend ging wethouder Alwin te Rietstap van de ChristenUnie het gesprek aan met studenten. Alwin staat op plek vier op de kandidatenlijst van de ChristenUnie. Hij vertelde: “Het was een leuke groep. De studenten durfden zich uit te spreken en lieten elkaar in hun waarde. We hebben een aantal mooie thema’s met elkaar besproken.” ’s Middags waren ook kandidaat Tweede Kamerleden Erik Stegink (BBB), Mart van Langen (CDA) en Nicole Temmink (SP) aanwezig.

Over NJR

De NJR is de koepel van 35 landelijke jongerenorganisaties en daarmee het grootste jongerennetwerk in Nederland. Het helpt mee aan een wereld waarin alle jongeren zich thuis voelen, het beste uit zichzelf kunnen halen en positieve impact hebben op elkaar en op hun omgeving. Dagelijks werkt en spreekt de raad met allerlei jongeren. “Voor en door jongeren: dat is al jarenlang onze expertise. Wij weten daarom wat er speelt en wat belangrijk is.”

Young Leaders en Jongerenraad: De Toekomst

Die instanties waren er voor jongeren die manieren hebben gevonden, naast stemmen, om invloed uit te oefenen op de maatschappij. Ze hebben vaak de energie, de creativiteit en ook de ideeën om een nieuwe wereld vorm te geven. Young Leaders stimuleert dit door hen te prikkelen en uit te dagen om hun vaardigheden te ontwikkelen en hun potentie te benutten. Zo werken zij aan het verkrijgen van de vaardigheden om hun persoonlijke doelen waar te maken en leveren ze tegelijkertijd een positieve bijdrage aan de samenleving. Een drietal jongeren is inmiddels ook actief als vrijwilliger tijdens het Verkiezingsfestival. Daarnaast hebben ze het met training of meetings al zo ver gebracht dat ze zich met twee anderen aangemeld hebben voor de Jongerenraad van de Gemeente Hardenberg. Om op te komen voor de belangen van de jongeren als het gaat om OV, mentale gezondheid, thuiszorg, armoede etc. Een keer in de maand hebben ze een bijeenkomst.  

Stichting Jong in de Buurt

Deze stichting wil zich ook inzetten voor de jongeren. Het zijn Henrike Hofstede en Geertje Kleine Schaars die de stichting Jong in de Buurt Hardenberg hebben opgericht. Er komt ook een website voor onderzoek naar en innovatieve aanpak van maatschappelijke jeugdvraagstukken. Ze zijn te bereiken op 0622074117. Actuele thema’s zijn: tools voor lokaal preventief jeugdbeleid, aanpak jeugdwerkloosheid, vernieuwing jongerenwerk: jong leiderschap onder buurtjeugd, coaching, transitie jeugdzorg en samenwerking politie en jongerenwerk. 

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Nick Marsman naar EK? Hardenberg 1 minuut geleden
Rudi Bults
Positief denken even sToren 9 minuten geleden
Daan Bouhuijzen en zijn ouders werden door schooldirecteur Richard Raven in het bijzonder welkom geheten. (Foto: G. Stegeman).
OBS Het Palet start derde kleutergroep Ommen 13 minuten geleden
Afbeelding
Voorbeschouwing Kloosterhaar - Mariënberg Hardenberg 58 minuten geleden
Team Pientje met Pientje in het midden.vlnr Sander Dille, Richard Herbers, Stan Achterstraat, Albert Roelofs.
Van de woestijn naar Zuid Oost Europa Hardenberg 1 uur geleden