Afbeelding

Korte en lange termijn

wo 26 oktober 2022 Hardenberg

Diverse onderzoeken geven aan dat mensen heel goed zijn in het maken van keuze op korte termijn, maar dat niet zo goed kunnen op lange termijn. Zo werkt het ook in de politiek, korte termijn keuzes maken lukt goed, keuzes maken voor de lange termijn is vaak lastig. Als we naar de korte termijn kijken, dan komen er ontzettend veel zaken op ons af. Denk alleen maar eens aan de diverse crisissen die er op dit moment zijn, zoals vluchtelingenopvang of de woningbouwopgave. Heel actueel is op dit moment de energiecrisis, geen enkele partij wil dat inwoners letterlijk of figuurlijk in de kou zitten. Daarom is in de vergadering van 11 oktober besloten dat we in gezamenlijkheid komen met een raadsbreed voorstel dat moet voorzien in datgeen wat noodzakelijk is. We vinden het als OpKoers.nu heel mooi om te zien dat de hele gemeenteraad, ongeacht ideologie, hier eendrachtig te werk gaat. Ook al hebben we op korte termijn genoeg urgente zaken liggen, we moeten de lange termijn niet uit het oog verliezen. Achteraf kunnen we vaak stellen dat niet alle keuzes  goed uitpakken. Uiteindelijk wordt het wel erg abstract om de gevolgen over 20 of 30 jaar te overzien, er zijn te veel onzekerheden of variabelen om hier wat mee te doen. Toch is het mogelijk om hier als gemeente bewust mee bezig te zijn, dit kan in vorm van het opstellen van visiedocumenten. We hebben bij de gemeente al veel maar missen dat toch nog op het gebied van cultureel erfgoed.

Cultureel erfgoed

Best raar omdat erfgoed ons allemaal raakt, op verschillende niveaus. Erfgoed gaat niet alleen over monumenten, het omvat veel meer dan dat. Cultureel erfgoed zijn sporen uit het verleden die zichtbaar en tastbaar aanwezig zijn. Cultureel erfgoed kunnen voorwerpen in musea, landschappen, monumenten, archieven of archeologische vondsten zijn, maar ook de daaraan verbonden gebruiken, gewoonten en verhalen. Denk maar aan onze streektaal, of dat er in bepaalde kernen carnaval wordt gevierd. Een visie kan ons helpen met vragen zoals: Wat is van cultuurhistorische waarde? Moeten we alles wat oud is behouden? Wat is wettelijk beschermd en wat niet? Hoe kan cultureel erfgoed ingezet worden bij ruimtelijke ontwikkelingen? Hoe kunnen we erfgoed dat belangrijk voor ons is behouden of versterken? Als we op korte termijn de juist keuzes maken, kunnen we op lange termijn ervoor zorgen dat deze goed ingebed worden in bijvoorbeeld onze toeristische infrastructuur. Dit helpt onze lokale economie. Ook kan het bijvoorbeeld helpen om de streektaal te behouden, veel inwoners spreken het nu nog, maar onze kinderen niet meer. Dus hoe kunnen we samen met het onderwijs en erfgoedinstellingen hier blijvende aandacht aan besteden?

Falco Bruinsma, OpKoers.nu

Jenieke met voorzitter Eelco
Jubilarissen bij toneelvereniging Roke Nieuws Ingezonden 9 uur geleden
Afbeelding
Mariënberg krijgt gevoel weer te pakken Hardenberg 13 uur geleden
Openingszet: Gerwin van Dijk, zoon van Johan van Dijk, verricht de openingszet aan het bord van Gerbrand Hessing (rechts) en Gerwin van der Meer (links)
Gil Salomé zegeviert bij Johan van Dijk-memorial Twenterand 14 uur geleden
Afbeelding
Den Ham tegen Rigtersbleek Twenterand 14 uur geleden
Afbeelding
Kinderstraat in de Berkenlaan Hardenberg 16 uur geleden