Afbeelding

Platform in actie voor wonen en leefbaarheid in Beerzerveld en Mariënberg

ma 28 maart 2022 Hardenberg

Het Platform Beerzerveld-Mariënberg wil zich inzetten voor het in stand houden van de leefbaarheid in deze dorpen. Het Platform heeft destijds met succes de varkensstal aan de Knolsdijk 1 in Beerzerveld kunnen tegenhouden, waardoor er weer ruimte kwam voor woningbouw.

Het Platform is onlangs uitgebreid met meerdere personen, dit om op een goede manier de kar te kunnen ‘blijven’ trekken.

“We hebben dit ook gedaan”, aldus Betsie de Ruiter van het platform. “Omdat de gemeenteraad van Ommen de kern van Beerzerveld als pilot ‘uitbreiding woningbouw kern Beerzerveld’ heeft aangewezen. Wij verwachten dan ook dat er hierdoor voor het platform veel meer werk zal ontstaan.

Ook is het platform als autonome commissie toegetreden tot het Plaatselijk Belang Beerzerveld-Mariënberg en zal het aanspreekpunt worden voor de beide gemeentes op het gebied van wonen. Op dit moment hebben wij alleen al in Beerzerveld meer dan 70 starters, die hier allemaal graag willen blijven wonen. Ook zijn er meer dan 40 senioren die vanwege familie, kerk en vrienden hier liever niet weg willen. Dit is in Mariënberg niet anders”.

“Wij zullen dan ook met de colleges van Ommen en Hardenberg in gesprek gaan om met hen op korte termijn plannen te maken voor het realiseren van starters- en seniorenwoningen, waarbij zowel huur als koop mogelijk moet zijn.

De vraag is groot en de ruimte voor bouwen is ook aanwezig, dus willen wij in de toekomst de beide dorpen op allerlei gebied leefbaar houden dan zullen wij keihard aan de bak moeten en de prioriteit bij woningbouw moeten leggen”. 

Het Platform vindt het belangrijk, dat de woningen bestemd worden voor de ‘eigen’ inwoners en dat hun inbreng gegarandeerd is in de toekomstige plannen en bij de uitvoering hiervan.

Ze willen dus met volle kracht aan de slag gaan met het verbeteren van de leefbaarheid van zowel Beerzerveld als Mariënberg. “Wij hopen dat de inwoners van deze dorpen ons zullen kunnen vinden en willen graag een goede communicatie”. De eerste belangrijke datum is al bekend: Op woensdag 20 april a.s. zal het Platform zich presenteren.

Jenieke met voorzitter Eelco
Jubilarissen bij toneelvereniging Roke Nieuws Ingezonden 11 uur geleden
Afbeelding
Mariënberg krijgt gevoel weer te pakken Hardenberg 15 uur geleden
Openingszet: Gerwin van Dijk, zoon van Johan van Dijk, verricht de openingszet aan het bord van Gerbrand Hessing (rechts) en Gerwin van der Meer (links)
Gil Salomé zegeviert bij Johan van Dijk-memorial Twenterand 15 uur geleden
Afbeelding
Den Ham tegen Rigtersbleek Twenterand 15 uur geleden
Afbeelding
Kinderstraat in de Berkenlaan Hardenberg 18 uur geleden