Afbeelding
De Toren

Hoezo, de kracht van gewoon doen….

wo 17 februari 2021 Blogs

De gemeente Hardenberg laat zich er graag op voorstaan dat wij ‘gewoon doen’ (met de nadruk op doen); daar zijn we trots op. En terecht. Zo zijn we twee jaar geleden de meest toegankelijke gemeente van Nederland geworden, zijn we warme pleitbezorgers voor de Nedersaksenlijn, geven we (recreatie) ondernemers de ruimte om te bloeien, houden we woonkernen leefbaar, helpen we jongeren gezond te leven, ondersteunen we minderbedeelden op allerlei manieren en hebben we oog voor zowel onze mooie landschappen als de agrarische ondernemers. Om maar een paar dingen te noemen. Wij zijn een gemeente van ‘als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan’. Niet helemaal. Want sinds 9 februari is de gemeente Hardenberg één van de weinige gemeentes die haar inwoners niet financieel tegemoet komt bij het klimaat- en hittestressbestendig maken van woonwijken. We hebben geen regeling voor afkoppeling van hemelwaterafvoeren, geen subsidie voor vergroening van daken en geen tegemoetkoming voor tuinbezitters die een deel van hun terras vervangen door beplanting. Hoe kan dat, zult u zich afvragen. In het voorstel dat op 9 februari door een meerderheid van de raad is verworpen, staat toch duidelijk dat 70% van het grondgebied in de gemeente particulier eigendom is. Dan ligt het voor de hand dat je met stimuleren van klimaatmaatregelen daar aandacht op richt. En het mooie is, die aandacht kost relatief weinig: de voorgestelde regeling voor het afkoppelen en vergroenen vergt € 165.000. Dat geld is direct bestemd voor inwoners die actie willen ondernemen: we koppelen de regenpijp af van het riool en zetten er een regenton onder voor het bewateren van de tuin; we maken het terras tien vierkante meter kleiner en leggen een gazonnetje aan; we hebben een garage met plat dak waarop een sedumbegroeiing niet zou misstaan. Even in perspectief: binnen het gemeentelijk rioleringsplan is jaarlijks € 500.000 beschikbaar voor niet-particuliere klimaatadaptatie. Voor de jaren 2020, 2021 en 2022 is er in totaal al 1,3 miljoen apart gezet voor concrete projecten om de gemeente klimaatbestendig te maken. Maar omdat de één roept dat het voorstel niet ambitieus en vernieuwend genoeg is, de ander dat € 165.000 teveel geld is en onze inwoners toch niet op dit soort regelingen zitten te wachten en een derde teleurgesteld is, doen we dus helemaal niks. Waarschijnlijk had de ChristenUnie-fractievoorzitter gelijk toen hij zei dat de titel van het raadsvoorstel wat onduidelijk was, waardoor een raadsmeerderheid blijkbaar niet in de gaten had dat het college voorstelde om binnen de klimaatagenda een stimuleringsregeling voor inwoners in het leven te roepen. Die regeling doet van de klimaatagenda en bijbehorende visie en ambities niets af. We vinden in de raad wel middelen om het MFA in De Krim twee keer flink (extra) geld te geven, de sportclubs in Balkbrug financieel te ondersteunen bij hun nieuwbouwplannen en de Hardenbergse kanovereniging financieel tegemoet te komen in het kader van huisvesting. We vragen het college de aanleg van dure fietstunnels op zijn minst te overwegen en een aantal partijen leek het ooit een goed idee parkeren voor iedereen altijd gratis te maken. Maar € 165.000 voor particuliere klimaatadaptatie en vergroening, als onderdeel van een totaalvisie, is een stap te ver. De kracht van gewoon doen lijkt voor wat betreft vergroening van woonwijken, plaats te hebben gemaakt voor onwil om gewoon te doen.

Jenieke met voorzitter Eelco
Jubilarissen bij toneelvereniging Roke Nieuws Ingezonden 10 uur geleden
Afbeelding
Mariënberg krijgt gevoel weer te pakken Hardenberg 14 uur geleden
Openingszet: Gerwin van Dijk, zoon van Johan van Dijk, verricht de openingszet aan het bord van Gerbrand Hessing (rechts) en Gerwin van der Meer (links)
Gil Salomé zegeviert bij Johan van Dijk-memorial Twenterand 14 uur geleden
Afbeelding
Den Ham tegen Rigtersbleek Twenterand 14 uur geleden
Afbeelding
Kinderstraat in de Berkenlaan Hardenberg 17 uur geleden