Afbeelding

Democratie: “zij, wij en ik”

wo 22 maart 2023 Politiek lokaal

Heel knap gedaan, de klinkende verkiezingswinst van de Boer Burger Beweging onder leiding van Caroline van der Plas; deze uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen zal lang nadreunen. De BBB werd op 15 maart 2023 de grootste partij in alle provincies en de Eerste Kamer en dat is nog niet eerder gebeurd. Dat zegt iets en dat vraagt iets.

Het zegt in ieder geval dat de gevestigde partijen, de ChristenUnie niet uitgezonderd, extra stof tot bezinning en nadenken hebben sinds vorige week woensdag. Want de opkomst van de BBB heeft een belangrijk verschil met de opkomst van partijen zoals Forum voor Democratie vier jaar geleden. Kiezers die op de BBB hebben gestemd, komen uit alle lagen van de bevolking en hadden allemaal zo hun eigen redenen. Hét onderwerp was dit keer niet immigratie, asielzoekers of vrees voor vreemdelingen. Hét onderwerp was dit keer het serieus nemen van mensen. En dat gaat over de volle breedte van de samenleving. Want kijkend naar de cijfers, hebben er uiteindelijk meer “burgers en buitenlui” dan boeren op de BBB gestemd.

Het vraagt van ons te horen, te zien en misschien eerst maar even te zwijgen. Het vraagt van ons dat we altijd verder kijken dan ons eigen “cluppie” en op pad blijven gaan. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar, hebben we het er in de fractie van de ChristenUnie Hardenberg vaak over gehad dat “ik” nooit kan bestaan zonder “wij”. Dat samen leven ook samenleven hoort te zijn, dat we politiek verbinden met alledaagse, echte, praktische zaken. Wij hebben daar dus nog wel wat in te doen. Het vraagt van alle vers-gekozen volksvertegenwoordigers en partijen in de provincies dat ze zorgvuldig zijn in het formatieproces en het sluiten van coalitieakkoorden. Daarna komt het aan op het formuleren van een gezonde lange termijnvisie en gewetensvol besturen.

Wat zou het vervolgens mooi zijn als “zij, wij en ik” na vier jaar zien dat het met minder marktwerking (die heel wat nadelige gevolgen heeft gehad voor voorzieningen in kleinere kernen) ook lukt. Dat er niet alleen een effectief maar ook rechtvaardig milieu- en klimaatbeleid is gevoerd. Dat het platteland leefbaar is en ruimte biedt aan zowel de boeren als aan iedereen die er duurzaam van genieten wil. Dat (arbeids)uitbuiting en armoede zijn teruggedrongen. Dat de kiezers in de dorpen en steden van alle provincies zich oprecht interesseren voor wie zij het bestuur toevertrouwen en waarom. Want dan zijn we weer echt met elkaar in gesprek over wat ons bezighoudt en hoe we willen samenleven. Dan bloeit de democratie.

Simone Hof

fractievoorzitter ChristenUnie Hardenberg

Afbeelding
Voorbeschouwing Kloosterhaar - Mariënberg Hardenberg 7 minuten geleden
Team Pientje met Pientje in het midden.vlnr Sander Dille, Richard Herbers, Stan Achterstraat, Albert Roelofs.
Van de woestijn naar Zuid Oost Europa Hardenberg 17 minuten geleden
Afbeelding
Gewoon is bijzonder Waarom vakantiegezinnen zo hard nodig zijn Hardenberg 1 uur geleden
Afbeelding
23e Motortreffen Mc Rausbak'n Hardenberg 1 uur geleden
Afbeelding
Finn Berends en Kay Wissink tekenen eerste contract Hardenberg 1 uur geleden