Afbeelding

Definitieve beslissing vergunning aanleg padelbanen

do 6 juli 2023 Twenterand

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Twenterand heeft een definitieve beslissing genomen over de omgevingsvergunningaanvraag voor het aanleggen van twee padelbanen en het wijzigen van de huidige tennisbanen aan de Boerhaavelaan 13a te Vriezenveen. De aanvraag is echter geweigerd vanwege het ontbreken van relevante gegevens en documenten, waardoor een grondige beoordeling niet mogelijk was. 

De omgevingsvergunning werd in september 2022 verleend en is toen bekendgemaakt aan de vergunninghouder en degenen die bezwaar hadden gemaakt. Het besluit is ook openbaar gemaakt. Er waren zeventien personen die bezwaar maakten tegen het besluit. In december 2022 diende het College van B en W een verweerschrift in bij de commissie bezwaarschriften en half december 2022 vond er een hoorzitting plaats. Eind april is er een beslissing genomen op de bezwaarschriften, waarbij het definitieve besluit tot weigering van de aanvraag werd genomen. Dit besluit is onderdeel van de beslissing op bezwaren.

Redenen weigering aanvraag

Het College volgt de redenering dat de wanden van de padelbanen niet als gebouw worden beschouwd, maar als een ander soort constructie. Hierdoor moest de uitgebreide procedure worden gevolgd. De vergunninghouder kreeg de kans om extra informatie aan te leveren, maar heeft dit niet gedaan. Daarnaast heeft de vergunninghouder nagelaten om een melding te doen volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer. Hierdoor kon de aanvraag niet worden goedgekeurd volgens de wet.

Afbeelding
Auto dobbert in vijver, voorbijgangers stoppen, niemand meer aanwezig Twenterand 1 uur geleden
Afbeelding
Gemeente Twenterand moedigt inwoners aan om hun huis te isoleren Twenterand 3 uur geleden
Afbeelding
Kerstworkshops Educatieve Kruidentuin Vriezenveen Twenterand 5 uur geleden
Afbeelding
Bewoners 't Haarhuus verrast door mooie samenwerking RTC en plaatselijk belang Westerhaar-Vriezenveensewijk en leerlingen basisschool de.. Twenterand Ingezonden 22 uur geleden
Afbeelding
Bewoners 't Haarhuus aangenaam verrast door mooie samenwerking Plaatselijk Belang Westerhaar-Vriezenveensewijk en RTC en Fontein.. Nieuws Ingezonden 22 uur geleden