Afbeelding

Gemeenteraad Twenterand bespreekt moties voor woonwagens

wo 7 juni 2023 Twenterand

De gemeenteraad van Twenterand buigt zich over belangrijke moties met betrekking tot woonwagens. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een nieuw beleidskader uitgebracht voor gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid. Dit heeft invloed op het beleid van de gemeente Twenterand. 

De eerste motie waar de gemeenteraad over stemt, komt van de gemeente Land van Cuijk. Deze motie pleit voor een verhoging van de NHG-norm voor woonwagens en standplaatsen in 2023. Dit zou het financieel haalbaarder maken voor mensen om een woonwagen en standplaats te kopen. De tweede motie is afkomstig van de gemeente Hoorn en gaat over de starterslening. Deze motie stelt voor om startersleningen ook beschikbaar te maken voor woonwagens in 2023. Op die manier kunnen mensen die een woonwagen willen kopen, geholpen worden met een lening. Wethouder Koster van de gemeente Twenterand zal namens de gemeente deze moties mede indienen. De gemeenteraad zal vervolgens stemmen over deze moties. Het beleidskader van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties legt de verantwoordelijkheid voor huisvestingsbeleid bij de gemeenten. Dit betekent dat gemeenten beleid moeten vaststellen voor woonwagens en standplaatsen. De gemeente Twenterand heeft al beleid vastgesteld en is bezig met het bepalen van woonwagenlocaties. Mensen die aan de regels voldoen, kunnen zich inschrijven op de wachtlijst voor een standplaats. Voor mensen die behoren tot de primaire doelgroep van woningcorporaties, ligt de verantwoordelijkheid bij deze corporaties. Zij moeten zorgen voor voldoende huurwoonwagens en -standplaatsen. Voor andere woonwagenbewoners is het de verantwoordelijkheid van de gemeente om extra maatregelen te nemen en te zorgen voor voldoende (koop)standplaatsen.

De moties die besproken worden, hebben als doel om de financiële haalbaarheid van het kopen van een standplaats en woonwagen te verbeteren. Dit is met name belangrijk voor mensen die niet in aanmerking komen voor sociale huur. Door betere financieringsmogelijkheden kunnen zij makkelijker een eigen woonwagen aanschaffen. Het is afwachten hoe de gemeenteraad van Twenterand zal stemmen over deze moties. Als de moties worden aangenomen, kan dit een positief effect hebben op de betaalbaarheid van woonwagens en standplaatsen en mogelijk leiden tot meer vraag naar woonwagens in de gemeente.

Afbeelding
Uitslag bridgen Twenterand 29 minuten geleden
Afbeelding
Vroomshoopse Boys geeft zege uit handen tegen ATC'65 Twenterand 32 minuten geleden
Afbeelding
Kom jij griezelen ?. Ingezonden 11 uur geleden
Afbeelding
Cursus Luisterend bidden Twenterand 30 sep., 13:47
Afbeelding
Koor en samenzangavond Twenterand 30 sep., 13:43