Afbeelding

Gemeente wil proefproject met buurtbemiddeling en mediation

do 20 april 2023 Twenterand

Om het veiligheidsgevoel en het woon- en leefklimaat van de burger binnen de gemeente Twenterand te verhogen gaat het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad in juni voorstellen voor de komende twee jaar een pilotproject op te zetten met buurtbemiddeling en mediation. Bij buurtbemiddeling en mediation wordt toegewerkt naar het voorkomen van burenruzies, verdere escalatie daarvan, herstellen van de onderlinge communicatie, het bevorderen van wederzijds begrip en respect, het benoemen van gezamenlijke belangen en het toewerken naar afspraken, die voor beide partijen aanvaardbaar zijn. 

In Twenterand wordt momenteel buurtbemiddeling aangeboden door de inzet van professionele mediators bij conflicten tussen buren. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het voorstel wordt straks een combinatie van buurtbemiddeling en professionele mediators aangeboden.  In dit verband wordt er een stuurgroep samengesteld met burgemeester Hans Broekhuizen als voorzitter. Ondertussen wordt ook gekeken naar een mogelijkheid tot samenwerking met andere gemeenten in Twente. Het college van b&w verwacht dat het aantal mediationtrajecten door de inzet van buurtbemiddeling zal afnemen. 

Afbeelding
Uitslag bridgen Twenterand 43 minuten geleden
Afbeelding
Vroomshoopse Boys geeft zege uit handen tegen ATC'65 Twenterand 46 minuten geleden
Afbeelding
Kom jij griezelen ?. Ingezonden 11 uur geleden
Afbeelding
Cursus Luisterend bidden Twenterand 30 sep., 13:47
Afbeelding
Koor en samenzangavond Twenterand 30 sep., 13:43