Gemeentehuis Twenterand
Gemeentehuis Twenterand

Meer plek voor woonwagens in Twenterand

do 3 februari 2022 Twenterand

Goed nieuws voor inwoners van Twenterand die graag in een woonwagen willen wonen. De gemeente gaat op zoek naar nieuwe locaties waar een standplaats voor woonwagens kan worden gecreëerd. Daarbij gaat het zowel om koop als huur.

Twenterand peilde in 2020 hoeveel belangstelling er was voor wonen in een woonwagen. Daaruit bleek dat er serieuze interesse was voor 32 standplaatsen. Dat was meer dan verwacht en veel meer ook dan die ene standplaats die de gemeente Twenterand nu heeft. Twenterand gaat daarom op zoek naar meer geschikte plekken. Daarmee herstelt de gemeente een fout die bij een groot aantal gemeenten in het woonbeleid is geslopen. Nadat het Rijk in 1999 de woonwagenwet afschafte werden gemeenten verantwoordelijk voor de huisvesting van woonwagenbewoners, wat er in veel gemeenten toe leidde dat het aantal woonwagenstandplaatsen werd afgebouwd. Uit uitspraken van onder meer het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bleek echter dat dit beleid in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Algemene wet gelijke behandeling. Woonwagenbewoners moeten kunnen leven volgens hun tradities en culturele identiteit en gemeenten mogen het aantal standplaatsen niet afbouwen of weigeren uit te breiden als er een duidelijke behoefte is van woonwagenbewoners.

BENG-norm

De gemeente wil daarom meer standplaatsen creëren, maar stelt wel als voorwaarde dat woonwagens voldoen aan de BENG-normering (Bijna EnergieNeutraal Gebouw) en aardgasvrij worden. Daardoor stijgt de aanschafwaarde van een woonwagens wel met zo’n 40.000 euro. De gemeente vraagt daarom het Rijk subsidie te verstrekken voor het toepassen van de BENG-normering.

Ook heeft Twenterand oog voor het gegeven dat eigenaren van woonwagens en standplaatsen minder mogelijkheden hebben om een hypotheek te verkrijgen. Een starterslening zit er voor hen zelfs helemaal niet in. Daarom roept de gemeente het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting op een nieuw product te ontwikkelen dat woonwagenbewoners ondersteunt bij het aankopen van hun eerste woning, zoals een starterslening dat doet bij de aankoop van een ‘reguliere’ woning.

Conceptbeleid ter inzage

Op woensdag 2 februari presenteerde de gemeente een eerste conceptbeleid. Dat ligt nu ter inzage. Mensen die tijdens de peiling hebben aangegeven interesse te hebben in een standplaats worden actief benaderd voor uitleg en hun zienswijzen. Reacties kunnen schriftelijk worden ingediend door te mailen naar Jeroen Kemna van de gemeente Twenterand, via woonwagen@twenterand.nl. Inwoners met vragen kunnen hem bellen op 06-2140 9123. Na beoordeling van de reacties en eventuele aanpassingen aan het concept wordt het definitieve beleid in april aan de gemeenteraad voorgelegd. Als die akkoord gaat kan de gemeente daarna op zoek gaan naar geschikte locaties voor een standplaats.

Afbeelding
Brandweer rukt uit voor autobrand in Vroomshoop Twenterand 16 uur geleden
Afbeelding
'Bij Ons Dagkamp' stopt Hardenberg 17 uur geleden
Afbeelding
Waarderingsactie vrijwilligers ongekend succes Twenterand 22 uur geleden
Afbeelding
Kerstconcert Westerhaar-Vriezenveensewijk Twenterand Ingezonden 7 dec., 16:12
Afbeelding
Subsidie organisaties per januari 2025 niet beëindigd Hardenberg 7 dec., 14:20