Afbeelding

Stemmen met een swipe?

do 23 december 2021 Twenterand

Om jongeren meer bij gemeentelijk beleid te betrekken zoekt de gemeente Twenterand naar een eigentijdse participatievorm ter vervanging van de inmiddels gestopte jongerenraad. Gedacht wordt aan een jongerenpanel of een app waarmee jongeren hun mening kunnen geven door simpelweg te swipen.

Al geruime tijd is het een wens van de gemeente Twenterand om jongeren beter te betrekken bij gemeentelijke vraagstukken. De bekende vorm van jongerenparticipatie, de jongerenraad, wordt door de jongeren zelf niet aantrekkelijk gevonden. Zij zien het als een verouderd instrument. Er is dan ook al een tijdje geen actieve jongrenraad meer. In november 2020 besloot de gemeenteraad dat er een nieuwe en flexibele manier gevonden moest worden om jongeren te betrekken bij gemeentelijke vraagstukken.

Flexibel en digitaal

Gekeken wordt onder meer naar een projectplan van Zorgsaam Twenterand voor de oprichting van een flexibele (digitale) jongerenraad. Jongeren kunnen daarin (digitaal) hun mening geven over die onderwerpen die hen interesseren. Deze flexibele opzet sluit aan bij het gegeven dat jongeren zich doorgaans minder snel voor langere tijd binden aan een vrijwillige klus, terwijl de interesse om mee te denken over maatschappelijke vraagstukken groot is. In een flexibele jongerenraad zouden jongeren op laagdrempelige manier toch hun stem kunnen laten horen. Waarschijnlijk wordt in het eerste kwartaal van 2022 een begin gemaakt met de oprichting van een flexibele jongerenraad.

App

Een andere mogelijkheid die wordt bestudeerd is het gebruik van een app waarmee jongeren, maar ook kinderen, hun mening kunnen geven over onderwerpen die hen interesseren. Vaak kunnen ze kiezen voor twee antwoordmogelijkheden door simpelweg te swipen (over het scherm te vegen). In Hengelo is al ervaring opgedaan met een dergelijke app.

Democracity

Een bestaande participatievorm die bij de jeugd wel leeft is het democracity-spel, waarbij basisschoolleerlingen uit groep 7/8 in de raadszaal een fictieve stad inrichten. Vanwege het beperkte budget dat zij daarbij te besteden hebben moeten zij daarbij op democratische wijze keuzes te maken. Met dit programma gaat Twenterand in 2022 door.

Bezoek aan scholen

Om goed in beeld te krijgen wat jongeren belangrijk vinden en waarover ze willen meedenken worden bezoeken gepland aan basisscholen en voortgezet onderwijs in Twenterand. In gesprekken met jongeren en docenten komt ook nadrukkelijk aan de orde op welke manier ze mee willen praten. Het college hoopt jongeren al betrokken kunnen worden bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.

Afbeelding
Gratis sporten bij Judokwai Twenterand 2 uur geleden
Afbeelding
FC Jong Twenterand wint FC Twentecup Twenterand 3 uur geleden
Afbeelding
Kappers getraind in herkennen en signaleren eenzaamheid Twenterand 3 uur geleden
Afbeelding
Ontdek Twenterand tijdens de Beleefdag Twenterand 25 mei, 15:17
Afbeelding
Zomeravondconcert met Francis van Broekhuizen Twenterand 25 mei, 12:38
Afbeelding
OpStap excursie ‘Langs de Regge’ Twenterand 25 mei, 11:48
Afbeelding
Twente kleurt ‘special’ met sportieve street-art Twenterand 25 mei, 11:42
Afbeelding
Orchideeën en wilde flora van het Springendal Twenterand 25 mei, 10:57