Afbeelding

“Samen maken we Twenterand veiliger!”

di 9 november 2021 Twenterand

De gemeenteraad van Twenterand heeft onlangs het zogeheten Integraal Veiligheidsbeleid voor de periode 2022-2025 vastgesteld. In dat beleidsplan vertelt de gemeente op welke manier zij de komende periode gaat werken aan veiligheid. Het belangrijkste doel is om de gemeente in elk geval minstens zo veilig te houden als nu het geval is en waar dat kan te verbeteren. Om dat te bewerkstelligen wordt de samenwerking met diverse partners voortgezet en waar nodig geïntensiveerd. Burgemeester Broekhuizen over nieuw veiligheidsplan: “Samen maken we Twenterand veiliger!”

In het door de raad vastgestelde veiligheidsbeleid staan vier hoofdthema’s voor de komende jaren. Allereerst het thema Leefbaarheid en fysieke verloedering. Op dat terrein streeft de gemeente naar een schone, hele en veilige fysieke leefomgeving voor inwoners. Bij de aanpak van Ondermijning  en georganiseerde criminaliteit gaat het om de vermenging van de boven- en onderwereld. Op dat tweede hoofdthema is de gemeentelijke ambitie ook helder. “We willen een integere en weerbare gemeente zijn die niet vatbaar is voor ondermijning”, legt burgemeester Broekhuizen uit. “Het vergroten van de bewustwording rondom ondermijning is belangrijk. We kunnen het als gemeente niet alleen, maar hebben daar ook de hulp van inwoners bij nodig”.

Voorkomen dat problemen ontstaan

Zorg, jeugd en veiligheid is het derde hoofdthema uit het nieuwe veiligheidsplan. “Dat jongeren veilig kunnen opgroeien en zich ook veilig kunnen ontwikkelen is natuurlijk belangrijk”, vertelt Broekhuizen. “We willen voorkomen dat er bij jongeren problemen ontstaan. Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat kwetsbare inwoners de juiste ondersteuning krijgen en dat overlast veroorzaakt door jongeren wordt voorkomen en tegengegaan”. Het vierde hoofdthema is Crisisbeheersing. Oftewel de organisatie van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, crisisbeheersing en rampenbestrijding. Voor heel Twente coördineert Veiligheidsregio Twente dat. “Ons doel is een goed werkende crisisorganisatie en zelfredzame inwoners”, aldus de burgemeester.

Blijven samenwerken

Behalve de vier hoofdthema’s kent het nieuwe veiligheidsplan nog tal van andere onderwerpen, zoals cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit. “Zulke veiligheidsthema’s worden vooral regionaal en landelijk opgepakt”, weet burgemeester Broekhuizen. “En voor álle onderwerpen in het nieuwe veiligheidsplan geldt dat we moeten blijven samenwerken met inwoners, politie en andere professionals, bijvoorbeeld met jongerenwerkers, Veiligheidsregio Twente en met het onderwijs. We hebben elkaar nodig om Twenterand veilig te houden en waar dat kan nog wat veiliger te maken”.

Afbeelding
Brandweer rukt uit voor autobrand in Vroomshoop Twenterand 16 uur geleden
Afbeelding
'Bij Ons Dagkamp' stopt Hardenberg 17 uur geleden
Afbeelding
Waarderingsactie vrijwilligers ongekend succes Twenterand 22 uur geleden
Afbeelding
Kerstconcert Westerhaar-Vriezenveensewijk Twenterand Ingezonden 7 dec., 16:12
Afbeelding
Subsidie organisaties per januari 2025 niet beëindigd Hardenberg 7 dec., 14:20