Afbeelding

Jongerenwerk in Twenterand

wo 5 oktober 2022 Politiek lokaal

In de week van 27 september hebben we het in de gemeenteraad gehad over het Jongerenwerk. In onze gemeente zijn jongerenwerkers actief vanuit de organisaties ZorgSaam en MAXX Jongerenwerk. Deze laatste organisatie is meer een samenwerkingsverband tussen 3 kleinere organisaties. Zij hebben zich een tijd terug uitgesproken om meer met elkaar samen te werken en noemen zich nu MAXX Jongerenwerk.

In de vorige periode van de raad is een motie aangenomen met een kleine meerderheid om tot één jongerenorganisatie te komen. Omdat het wethouder Paters niet lukte om de huidige jongerenorganisaties met elkaar samen te laten werken. Dan maar als straf één jongerenorganisatie was de gedachte. De PVV heeft de motie om te komen tot één organisatie niet gesteund omdat we de noodzaak er niet toe zagen. Plus, we zien in de sociale zorg teveel voorbeelden van grotere organisaties die niet presteren. Overigens, hebben wij geen inkijk in de prestaties van ZorgSaam, dus hier hebben we dan ook geen echt oordeel over.

Voorafgaand aan deze raadsvergadering is er een raadsdebat geweest waarin jongeren, ouders, scholen en andere organisaties hun steun uitspraken voor MAXX. Niet een paar, maar de zaal zat vol met mensen die gepleit hebben om MAXX en hun jongerenwerkers te behouden. De PVV vindt dat wanneer jongeren, ouders en zelfs scholen vinden dat MAXX niet mag verdwijnen, dan moet je hier naar luisteren. Dit signaal mag je niet negeren. We hebben de wethouder gevraagd om het collegebesluit om tot één organisatie te komen te herzien en hiervoor zelfs een motie ingediend. ‘Gooi niet weg wat goed is!’ was ons advies, maar de wethouder was hier niet gevoelig voor. Blijkbaar is MAXX relevant voor jongeren, hun ouders en de zelfs voor scholen en dan moet je vooral zorgen als bestuur van Twenterand dat MAXX behouden blijft.

We kunnen ons de frustratie van MAXX dus goed voorstellen. Presteer je blijkbaar goed en dan moet je toch het veld ruimen. Klinkt verre van logisch. Dan lijken er andere krachten te spelen. Dit gevoel werd nog eens versterkt toen de wethouder eerder aangaf dat de keuze ook op MAXX had kunnen vallen. Dan wordt het beeld dat de afgelopen jaren is ontstaan (GBT heeft altijd een voorkeur gehad voor ZorgSaam) nog eens bekrachtigd in plaats van ontzenuwd. De PVV heeft altijd haar waardering uitgesproken voor wethouder Paters, maar dit dossier is hem boven het hoofd gegroeid. Jammer, maar met een aangenomen motie in de raad krijgt hij van de raad een tweede kans om het nu wel goed te doen. We zijn benieuwd!

Erik Veltmeijer

PVV Twenterand

!
Afbeelding
Kerstconcert Den Ham Twenterand 14 uur geleden
Afbeelding
Lancering logo ´de STREEK van de BOER´ Twenterand 15 uur geleden
Afbeelding
Bridgen Twenterand 20 uur geleden
Afbeelding
Kerstsamenzang in Vroomshoop Twenterand 20 uur geleden
Afbeelding
Twentse Rakkers rijden met verlichte trekkers Twenterand 22 uur geleden
Afbeelding
Vangnetregeling energiekosten huishoudens Twenterand 8 dec, 14:36
Afbeelding
Zieke populierenlaan Zwolsekanaal wordt omgevormd naar gemengde, toekomstbestendige laan Twenterand 8 dec, 13:31
Afbeelding
Meer dan duizend gebakjes voor Twenterandse vrijwilligers Hardenberg 8 dec, 11:53