Afbeelding
De Toren

Tijd om de balans op te maken

wo 18 november 2020 Politiek lokaal

Het is tijd om de balans op te maken van 2,5 jaar gemeenteraad. Althans, dit gevoel kwam opeens naar boven.


Onlangs hebben we in de raad de begroting van 2021 besproken en deze een beetje beter gemaakt door met meerderheden een aantal moties en amendementen aan te nemen. Deze vergadering is ons beter bevallen dan de begrotingsvergaderingen van de jaren ervoor. Hoewel iedereen corona natuurlijk weg wil hebben uit onze samenleving, was het juist corona dat ons dwong om zakelijker en effectiever te vergaderen. We trokken er immers minder tijd voor uit om zo het aantal verplaatsingen te verminderen. Wat ons betreft mag het volgend jaar op dezelfde manier georganiseerd worden. Geen oeverloos gewauwel, maar efficiënt vergaderen. Voor de mensen die zo’n vergadering volgen ook aantrekkelijker.

Dan terug naar de balans van 2.5 jaar PVV. De afgelopen periode is ons goed bevallen. Om verschillende redenen. In de eerste plaats sta je als gemeenteraadslid dicht bij de inwoners en heb je ook zeer regelmatig contact met inwoners. En hoe langer we in de raad zitten, hoe meer mensen je weten te vinden, je bellen of mailen. Dit aspect maakt het politieke werk ook leuk en aantrekkelijk. Een van de redenen, de belangrijkste ook nog,  om politiek actief te worden in Twenterand was om iets te kunnen betekenen voor inwoners. Dit is de drijfveer om dit werk met plezier te kunnen blijven doen.

 Verder vinden wij de onderlinge sfeer in de raad goed. Natuurlijk, er is wel eens een botsing met een andere partij of een meningsverschil over wat je wel of niet mag zeggen, maar achter de schermen ervaren wij de werksfeer als prettig. Als gemeenteraadslid word je gelukkig ondersteund door de Griffie en deze afdeling functioneert wat ons betreft meer dan goed.

Kijkend naar wat wij de afgelopen 2,5 jaar hebben gedaan, mogen we gerust concluderen dat we onze stempel hebben kunnen drukken op de verschillende dossiers die langs zijn gekomen. De PVV heeft een eigen geluid en we denken dat we dit geluid goed voor het voetlicht hebben kunnen brengen. En we zullen dit blijven doen. Daar kunt u van ons aan. De PVV is voorspelbaar en volgens ons wordt dit door veel inwoners gewaardeerd. Dit merken we in ieder geval aan de reacties van inwoners.

In 2022 staan er weer verkiezingen voor de deur en dan hoop je als partij door te kunnen groeien in zetels en dus ook een grotere invloed uit te kunnen oefenen op het openbaar bestuur.

En dan weer even terug naar de begrotingsvergadering van 10 november jongstleden. De PVV diende voor de 2de keer een motie in om de voorrangspositie van statushouders op sociale huurwoningen af te schaffen. Vorig jaar is de motie niet aangenomen, maar dit jaar gelukkig wel. Het is niet te verkopen dat statushouders sneller een huurwoning kunnen krijgen dan Nederlanders. Wij vinden dit niet alleen, want ook de fracties van GBT, SGP en de VVD zijn dezelfde mening toegedaan.  Discriminatie is een hot item, krijgt terecht veel aandacht, maar blijkbaar niet als het om woningen gaat. Dan zou discriminatie wel kunnen. Nou niet dus. We willen de andere partijen hierbij bedanken voor hun steun aan onze motie.

Kortom, de PVV heeft het naar zijn zin in Twenterand en wij hopen ook na 2022, maar dan wat groter, onze bijdrage te kunnen leveren aan een gemeente waar het prettig en betaalbaar toeven is voor inwoners en bedrijven.

Erik Veltmeijer.

Afbeelding
Bedrijventoernooi een voltreffer bij Vroomshoopse Boys Hardenberg 9 uur geleden
Afbeelding
Brandweer blust berg bermgras in buitengebied van Vriezenveen Twenterand 9 uur geleden
Afbeelding
Geniet van het Vliegerfeest Twenterand 15 uur geleden
Afbeelding
Veel plezier tijdens de Nek in de Drek Obstacle Mud Run Twenterand 15 uur geleden
Afbeelding
Rommelmark en veiling TOP Twenterand 22 uur geleden
Afbeelding
Vakantietasjes voor kinderen uit kwetsbare gezinnen Twenterand 1 jul, 15:33
Afbeelding
Jongeren Noordik gamen live voor Oekraïne Twenterand 1 jul, 14:46
Afbeelding
Groot Nederlands Johannes de Heer koor zingt voor Woord en Daad Twenterand 1 jul, 08:49