Afbeelding
De Toren

Het Politieke jaar 2020 van de CDA-fractie.

wo 23 december 2020 Politiek lokaal

2020 zal voor altijd in ons geheugen blijven als het jaar van de Corona crisis. Er wordt op een andere manier gewerkt en veel initiatieven komen tot stand.  Wij werden opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te werken, niet naar buiten gaan als het niet nodig is, maximaal 2 personen op bezoek, niet op vakantie, etc. Zeer zorgelijk en daarom hebben we als fractie ook besloten om niet aanwezig te zijn tijdens de bespreking van de Programmabegroting dinsdag 10 november en de latere bijeenkomsten van de raad. Als raadslid, zo vinden wij, heb je een voorbeeldfunctie en als wij van al onze inwoners vragen om zoveel mogelijk alle maatregelen op te volgen dan kan het niet zo zijn dat wij dat niet doen. Wanneer je het besluit neemt om niet aanwezig te zijn heeft dat natuurlijk ook consequenties. Als CDA kunnen we natuurlijk onze inbreng via andere kanalen zoals sociale media en rechtstreeks contact met onze leden (via mail) verspreiden, maar het zelf indienen van moties en amendementen kan nu niet. Jammer, maar dat is de afweging die je maakt. Neemt niet weg dat we natuurlijk wel aan de andere fracties kunnen laten weten dat wij hun moties, mits deze ook in de lijn liggen van onze gedachten over de begroting, kunnen steunen. En daar waar wij de moties en/of amendementen van de desbetreffende fractie ontvangen hebben, hebben we dit ook gedaan. Een ander bijzonder moment was natuurlijk de benoeming van de nieuwe burgemeester die we het afgelopen jaar mochten begroeten. Gelukkig waren er bij de tweede sollicitatieronde meer dan voldoende aanmeldingen en heeft de gemeenteraad unaniem de voordracht  van de selectiecommissie van dhr. Broekhuizen ondersteund. Helaas voor hem begint hij in een periode waar het moeilijk is om kennis te maken met inwoners en ondernemers e.d. maar er zal beslist een andere tijd komen en hij daar de mogelijkheden voor krijgt.


Zoals gezegd zijn er veel onderwerpen het afgelopen jaar aan de orde geweest waarbij wij als CDA-fractie onze inbreng hebben gedaan en in het bijzonder zijn daar te benoemen de ontmanteling van Soweco en de zorgen die daarbij spelen over de toekomst van de medewerkers, de discussie over de financiering van het nieuwe overdekte zwembad, de programmabegroting waarbij wederom een forse greep uit de reserves werd gedaan. Ook de uitdagingen die we hebben m.b.t. de energienota was het afgelopen jaar een belangrijk onderwerp en zal het ook de komende jaren blijven. Welke keuzes maak je daarin en de CDA-fractie heeft daar actief in meegedacht.

Het jaar 2020 was dus in meerdere opzichten een bijzonder jaar waarin opnieuw is gebleken dat het belangrijk was dat wij als CDA-fractie onze stem hebben laten horen ondanks de het huidige politieke klimaat. Onze visie en voorstellen hebben we in ieder geval ingebracht omdat wij in veel gevallen toch anders tegen voorstellen hebben aangekeken dan de coalitie. Een goed voorbeeld daarvan was de wijze waarop wij onze inbreng hebben gedaan bij het Sociaal Domein. De meest essentiële en verplichte voorzieningen van de WMO, jeugdwet en Participatiewet vroegen ook het afgelopen jaar de volle aandacht en was voor de CDA-fractie een van de belangrijkste onderwerpen het afgelopen jaar.

Vanuit ons gedachtengoed hebben wij het afgelopen jaar 2020 ons ingezet om het beste voor Twenterand en haar inwoners te bereiken en dat hebben we in de volle overtuiging gedaan dat we daarbij een goede inbreng konden leveren.

Wij wensen iedereen een bijzonder fijne Kerst en een voorspoedig 2021

Afbeelding
Open dag Belevingshuus Hardenberg 4 uur geleden
Afbeelding
Autismecafé in Bibliotheek Westerhaar Twenterand 7 uur geleden
Afbeelding
Oud Papier actie SDG Westerhaar Twenterand Ingezonden 9 uur geleden
Afbeelding
Doe mee met libellen tellen! Twenterand 7 jun., 11:59
Afbeelding
Rondje Tuinen Twente Twenterand 7 jun., 11:52
Afbeelding
Opvang Oekraïners Hardenberg 7 jun., 11:06
Afbeelding
BoekStartdag in Bibliotheek Vriezenveen groot succes Hardenberg 7 jun., 10:43
Afbeelding
Kerk en medisch Kerk 7 jun., 10:27