Afbeelding
De Toren

Nog een jaar te gaan….

wo 3 maart 2021 Politiek lokaal


Begin dit jaar hebben GBT en de CU in een grote advertentie teruggekeken naar de afgelopen drie jaar en over wat er bereikt is. Een besluit over een nieuw zwembad, verkeers-knelpunten in verschillende kernen opgelost, zonnepark gerealiseerd en de uitvoering van het sociaal domein versterkt. Mooie resultaten die ook met steun van de PvdA GroenLinks zijn uitgevoerd.

Maar dat is het niet hele verhaal! Er zijn ook besluiten genomen waar de PvdA GroenLinks het niet mee eens is. Zo vindt er een bezuiniging plaats op het minimabeleid van € 50.000, waardoor mensen die jarenlang in de bijstand zitten minder ondersteuning krijgen. Er is een besluit genomen om SOWECO, als sociaal ontwikkel bedrijf te ontmantelen, terwijl nut en noodzaak niet zijn aangetoond. De gemeente Twenterand wil het zelf gaan doen. Het is de vraag of de gemeente dit zelf beter en goedkoper kàn uitvoeren. De PvdA GroenLinks denkt van niet. Of neem het jongerenwerk. Nog steeds wordt dit uitgevoerd door vier organisaties en is de vraag om te komen tot een gemeenschappelijke aanpak nog altijd niet beantwoord. Dat antwoord is er niet en het college grijpt onvoldoende in. De PvdA GroenLinks wil dat niet  er nu doorgepakt wordt en dat het jongerenwerk vanuit een centraal punt en integraal wordt uitgevoerd. Juist nu is het jongerenwerk, in tijden van corona van groot belang!

Dan hebben we tot slot nog de communicatie. Te vaak horen wij nog dat inwoners zich onvoldoende gehoord en onvoldoende betrokken worden bij besluitvorming. Hier kunnen en moeten nog stappen gezet worden. Zeker als het gaat om duurzaamheid, zoals windmolens en zonenergie.

Een positief verhaal over wat er bereikt is, is snel geschreven, maar het vraagt om een kritische noot. Die zelfkritiek was en is er niet.  Daarom gaat de PvdA GroenLinks de komende tijd actief aan de slag en voorstellen doen op de thema’s van het opzetten van een sociaal ontwikkelbedrijf, het jongerenwerk en het vergroten van betrokkenheid van inwoners als het gaat om duurzaamheid. 

 

Stephan Reusken

PvdA GroenLinks Twenterand

 

 

 

 

 

Afbeelding
Zaterdag 28 mei oud papier inzameling bij DETO Twenterand 6 uur geleden
Afbeelding
VZ&PC zorgt bijna voor stunt Twenterand 7 uur geleden
Afbeelding
Den Ham op eigen kracht in veilige haven Twenterand 7 uur geleden
Afbeelding
Rommelmarkt Veenstraat Westerhaar Twenterand 11 uur geleden
Afbeelding
Amicitia herstelt zich overtuigend tegen Noviomagum Twenterand 12 uur geleden
Afbeelding
Vriezenveense scholieren gaan 24 juni strijden om de eer op het DETO MiniWK Twenterand 12 uur geleden
Afbeelding
Vroomshoopse Boys geeft goede start geen vervolg tegen PH Almelo Twenterand 12 uur geleden
Afbeelding
Voorwaarts opent ‘Gert Dogger Court’ Twenterand 14 uur geleden