Afbeelding

Inflatiecorrectie op belastinggelden

vr 19 november 2021 Hardenberg

Het college van B en W van de gemeente Hardenberg stelt de raad voor om de tarieven voor de belastingverordeningen te verhogen met een inflatie correctie van 1,5%.

Er zijn voor de OZB drie verschillende tarieven. De tariefaanpassing bestaat uit een inflatiecorrectie en de WOZ waarde ontwikkeling. Het voorstel is om het tarief voor OZB eigenaren niet-woningen en gebruikers niet woningen naar beneden bij te stellen. Voor woningen wordt voor 2022 een stijging van de WOZ waarde van negen procent verwacht. In de tarieven voor niet woningen wordt rekening gehouden met een gemiddelde waardestijging van zes procent. Dit leidt tot het volgende stijgingen. Tarief 2021 eigenaren woningen 0,1118% in 2022 0,1042%; Eigenaren niet-woningen: 2021: 0,3344% en in 2022 0,3108%; Gebruikers niet-woningen 2021: 0,2834% en in 2022 0,2634%.

Voor rioolheffing komt het tarief voor woningtarief en niet-woningen tarief op 269 euro. De tarieven voor het vastrecht zijn met de inflatiecorrectie van 1,5 procent verhoogd in het voorstel.

De tarieven voor het vastrecht van de afvalstoffenheffing worden verhoogd met de inflatiecorrectie Het tarief voor 2021 (afzonderlijk inzamelen van GFT-afval) was 164 euro en het voorstel is om dit te verhogen naar 166 euro en voor (niet afzonderlijk inzamelen van GFT-afval) was dit 143 euro en het voorstel is 145 euro. Het voorstel is om de tarieven voor afzonderlijke lediging gelijk te laten blijven aan het jaar 2021 

Met de begroting van 2019 heeft de gemeente Hardenberg besloten om de hondenbelasting in vier jaar tijd gefaseerd te verlagen. In het jaar 2022 wordt de hondenbelasting voor het laatste jaar verlaagd. Het tarief voor de eerste hond is van 45 euro verlaagd naar 41,50 euro. Het tarief voor de tweede hond is van 72,50 verlaagd naar 67 euro. Het kenneltarief gaat van 395 euro naar 365 euro. Het voorstel voor de toeristenbelasting 1,05 euro per persoon.

Het voorstel voor de forensenbelasting is om een vast tarief vast te stellen van 225 euro. 

Tot en met 2021 wordt de forensenbelasting opgelegd naar de vloeroppervlakte van de gemeubileerde woning van alle afsluitbare ruimten. Dit is bewerkelijk omdat de objecten op een recreatieterrein niet goed te traceren zijn op luchtfoto’s. Het opmeten geschiedt door middel van het fysiek opmeten van het object. Dit kost tijd voor de gemeente maar ook voor de recreatieondernemer. Het voorstel voor de marktgelden is om die te verhogen met 1,50%.