Afbeelding

Veiligheid van inwoners voorop

vr 19 november 2021 Hardenberg

Met hulp van inwoners, scholieren en plaatselijk belangen is een Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) opgesteld door de gemeente Hardenberg. 

In het GVVP staat wat de gemeente de komende jaren met het verkeer en de inrichting van wegen en straten wil bereiken. Nu ook het gebruik van de e-bike toeneemt en inwoners zeggen zich soms onveilig te voelen, vraagt het CDA specifiek aandacht voor vrij liggende fietspaden en voldoende straatverlichting in het buitengebied. Maar ook het signaal van o.a. Plaatselijk Belang Balkbrug die zorgen uit over onveilige bermen en wegen in het buitengebied, dient voldoende de aandacht te krijgen. Het CDA is groot voorstander van een adequate aanpak van hetgeen de veiligheid van inwoners vergroot, dit kan volgens hen op een innovatieve en creatieve manier.