Afbeelding

Biogashub in Ommen en Dedemsvaart

di 16 november 2021 Ommen

Het college van B en W van de gemeente Ommen verleent in principe en onder voorwaarden medewerking aan de bouw van een biosgashub dat voor een deel gelegen is in Ommen.

De Coöperatie ‘Groen Gas Ommerkanaal” wil een biogasnetwerk aanleggen tussen twee bedrijven in de gemeente Ommen. De Coöperatie Groen Gas Ommerkanaal’ is een samenwerkingsverband tussen drie agrarische bedrijven. De bedrijven zijn gevestigd aan het Ommerkanaal Oost 35, Ommen; Arriërveldsweg 13 in Arriën en aan de Verlengde Zestiende Wijk 2a in Dedemsvaart (Hardenberg). Op alle drie de locaties wordt een monovergister gerealiseerd. Leidingen verbinden de drie locaties met elkaar. Het biogas wordt op de locatie Verlengde Zestiende Wijk 2a met een opwerkinstallatie opgewerkt tot aardgaskwaliteit dat kan worden ingevoed op het aardgasnetwerk van Rendo. Voor de locatie aan de Arrïërsveldsweg 13 is een procedure noodzakelijk, omdat de beoogde biovergister deels buiten bouwvlak is. De locatie aan het Ommerkanaal Oost 35 voldoet aan het bestemmingsplan.

 Leidingbeheerder Rendo heeft de gemeente Ommen laten weten dat het initiatief past bij hun duurzame ambities en dat het huidige gasnet geschikt is om de te produceren hoeveelheden groen gas in te voeden in het bestaande gasnet. De omgevingsaspecten: bedrijven en milieuzonering, geluid, geur en luchtkwaliteit vormen geen belemmering vormen voor de oprichting van de monovergisters. Voor de bodem en externe veiligheid is extra aandacht of een onderbouwing nodig voordat het plan verder uitgevoerd kan worden.