Afbeelding

Scheiden zonder schade aan kinderen

wo 24 november 2021 Hardenberg

In de gemeente Hardenberg heeft vijftig tot zestig procent van de jongeren die geholpen wordt door Jeugdhulp te maken gehad met echtscheiding van ouders. In Hardenberg gaan er jaarlijkse gemiddeld 150 stellen uit elkaar. Hiervan heeft de helft minderjarige kinderen. Ongeveer 15 procent van de scheidingen escaleert en mondt uit in een complexe echtscheiding.

“Lokaal kwamen signalen van betrokken partners zoals notarissen, advocaten, hulpverleners, mediators die vroegtijdig een complexe echtscheiding signaleren. Maar zij ervaren een versnipperd aanbod als het gaat om hulp voor ouders om op goede wijze uit elkaar te gaan en de schade voor de kinderen te beperken”, laat wethouder Te Rietstap in een gesprek met de redactie weten. 

Waar ga je als eerste naar toe

“De hulp is vaak versnipperd. Waar ga je als eerste naar toe, wat moet ik eigenlijk allemaal regelen?. Dit zijn vragen die naar voren komen bij een echtscheiding. Zoek je een woning dan kun je terecht bij de woningcorporatie. Bij advies kom je terecht bij Raad en Recht of bij maatschappelijk werk. Maar we willen als gemeente Hardenberg dit beter stroomlijnen”, laat wethouder Te Rietstap weten. “Elk kind dat te maken krijgt met scheidende ouders ondervindt gevolgen. Wij willen deze gevolgen beperken. We moeten aan de voorkant kijken van het proces. Veel van deze kinderen komen uiteindelijk in aanraking met jeugdhulp”.

Landelijk is het geregeld nu lokaal nog

Onder de noemer ‘Scheiden zonder Schade’ werkt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan een programma om kinderen in deze kwetsbare situatie te helpen. “De Jeugdhulp is een taak van de gemeente en daarom zijn we in gesprek met diverse lokale partijen, van leerkrachten tot rechters en mediators. In februari bleek tijdens een digitale bijeenkomst, die gegeven werd vanuit de Voorveghter en door veel mensen is bijgewoond, dat ook de lokale partijen tegen dit probleem aan liepen. Er is heel veel goed geregeld, maar er wordt afzonderlijk gewerkt”. 

Informatieknooppunt

Er wordt nu gewerkt aan het opzetten van een informatieknooppunt relatie en scheiden samen met het maatschappelijk werk, juridische dienstverleningen, inkomensconsulenten, mediators en jeugdhulpaanbieders. Daarnaast is er een project gestart met de woningbouwcorporatie om te komen tot een woonoplossing voor ouders die in scheiding liggen. “We zien We zien dat ouders in scheiding niet altijd andere woonruimte kunnen vinden, gedwongen bij elkaar blijven wonen en daardoor de situatie escaleert ten koste van de kinderen”, vertelt de wethouder.

“Het knooppunt verwijst niet alleen door, maar er wordt ook gekeken naar zelfredzaamheid”, vertelt wethouder Te Rietstap. “Bij dit loket is het de bedoeling dat er iemand fysiek aanwezig is die het gehele ‘veld’ inzichtelijk heeft, bijvoorbeeld iemand van het Samen Doen team. Hij/zij stelt vragen en dan kom je tot een verhaal en daarna kom je vaak wel tot ‘de angel’ die tot de situatie geleid heeft. Er wordt gekeken welke ondersteuning dan gepast is. Wil je een ouderschapsplan dan word je doorverwezen naar Maatschappelijk werk. Bij een escaleerde scheiding zetten we gespecialiseerde hulp in”.

Escalaties voorkomen

“Wij hopen op deze manier veel vroeger in het stadium van de echtscheiding mee te kunnen denken om escalaties te voorkomen. We hebben nu gezamenlijk met allerlei lokale partijen een richting bepaald en hier zijn we blij mee. Dat is de eerste stap. We gaan nu de uitvoeringskant in. Ik hoop dat we in de loop van volgend jaar het Knooppunt hebben ingericht”, vertelt wethouder Te Rietstap 

Op zoek naar een geschikt pand

Project II: ontwikkeling van een woonoplossing loopt nu ook. “Hier zit wel een grote uitdaging. Als je gaat scheiden en je moet noodgedwongen bij elkaar blijven wonen, zorgt dit voor spanning. In andere gemeenten zijn projecten gestart met een huis met vijf appartementen waarin één ouder kanwonen voor een bepaalde tijd, zodat je even uit de situatie bent. Dit willen wij ook in Hardenberg realiseren. Op dit moment zijn we in gesprek met de woningbouwcoöperatie en maatschappelijke dienstverlening De Kern. Er moet eerst geschikt pand beschikbaar zijn en dat valt in deze tijd niet met woningnood niet mee”, aldus Alwin.

“Er is van alles geregeld in de gemeente Hardenberg. Heel veel goede dingen gebeuren. Maar als je de beweging wilt hebben dat de Jeugdhulp afneemt dan moeten we aan de voorkant beginnen. Nu is de situatie heel erg afhankelijk van waar je woont en naar school gaat. Soms is er wel iets geregeld voor kinderen en soms niet. En deze afhankelijkheid willen we er uit halen. Iedereen moet een gelijke kans hebben”. 

Met elkaar de schouders er onder

“Ik vind het knap dat we in Hardenberg weer met elkaar de schouders er onder kunnen zetten. Er is in Hardenberg een grote bereidheid om naar nieuwe mogelijkheden te zoeken en een betere vorm van samenwerking te zoeken om het uiteindelijk beter te maken”, eindigt Alwin het gesprek.