Bijlagen

In 2020 verschijnen er in
Weekblad De Toren de volgende bijlagen:

Week 13 – Wonen
Week 17 – de Plusser
Week 25 – HHC
Week 40 – Wonen
Week 45 – Afscheid
Week 49 – HHC
Week 51 – Kerstbijlage
 


Meer informatie? Mail ons op relatiebeheer@detoren.net of bel naar (T) 0523-263097.