Kerknieuws

Leerdiensten Den Ham

Door de redactie

Van Jezus wordt beleden dat Hij 'ontvangen is van de Heilige Geest en geboren is uit de maagd Maria'. In onze tijd kan steeds meer op het gebied van de vruchtbaarheid. De medische techniek lijkt voor niets te staan; er waren al liefdesbaby's, maar we kunnen nu ook 'designbaby's' en 'wensbaby's' maken. Is de bevruchting van Maria door de Heilige Geest ook zo'n staaltje van Gods wonderlijke 'techniek' of is het –zoals het verhaal ook nog wel eens wordt uitgelegd- veelmeer een legende om te laten zien dat Jezus een bijzonder mens was of heeft het een andere betekenis? Opmerkelijk is dat ook de Koran meldt dat Maria zwanger is zonder toedoen van een man. Blijkbaar was er toch iets bijzonders aan de hand. Dit wordt besproken op zondagavond 23 december.

Engelen

Op zondagavond 30 december komen 'engelen' aan de orde. Rond de eerste komst van Christus lezen we verschillende keren in de Schrift over de verschijning van engelen. In het Oude Testament komen we ze trouwens ook al tegen en na de uitstorting van de Heilige Geest nog af en toe. Maar het boek Openbaring (over de tweede komst van Christus) is er weer vol van. Interessant om hier eens verder met elkaar naar te kijken, want er is deze tijd tussen Christus' eerste en tweede komst blijkbaar meer tussen hemel en aarde.

Beide diensten zijn in de Gereformeerde Kerk aan de Ommerweg en beginnen om 19.00 uur. Ds. G. de Goeijen gaat voor.

Diensten rond kerst in de Hervormde Gemeente Den Ham

Op Eerste Kerstdag zijn er vanwege de te verwachten belangstelling 's ochtends twee diensten: om 9.00 en 10.30 uur. Omdat er graag en veel gezongen wordt is er vanaf 8.50 uur en vanaf 10.20 uur al samenzang. Kom dus op tijd. Medewerking wordt verleend door soliste Ingrid Kamphuis, organist Gijsbert Meuleman en trompettist Geerhard Abma en voorganger is ds. G. de Goeijen. Het aloude kerstevangelie van Lukas wordt gelezen en er is kindernevendienst. Natuurlijk is ieder welkom, neem uw buren, uw collega's en je klasgenoten gerust mee. Ook al ben je nog nooit geweest of ging u vroeger wel, maar nu niet meer, dat is geen bezwaar. 'Komt allen tezamen!' in de Hervormde Kerk aan de Brink.

Die avond is er om 19.00 uur de traditionele kerstzangdienst m.m.v. muziekvereniging 'Juliana'. Op Tweede Kerstdag begint om 10.00 uur het kinderkerstfeest, georganiseerd door de oppasdienst, zondagschool en kindernevendienst. Elizabeth de Goeijen-Wassink komt met haar vertelkoffer. Ook hier zijn jong en oud hartelijk welkom.