Kerknieuws

Leerdienst over 'geweld in de bijbel'.

Door de redactie

Is de Here God geweldig of gewelddadig? In de leerdienst zondagavond 13 januari in de Gereformeerde Kerk aan de Ommerweg hoopt ds. G. de Goeijen aandacht te besteden aan het onderwerp 'Geweld in de bijbel'.

In het Oude Testament lezen we nogal eens dat God bevel geeft oorlog te voeren. Hij lijkt met Zijn opdrachten tot het doden van Israels vijanden soms weinig te verschillen van IS. Verschillende mensen lezen daarom liever het Nieuwe Testament dan het Oude Testament, omdat het in het tweede deel van de bijbel meer gaat over de liefde van God. Maar klopt dit allemaal wel? Want in het OT lezen we toch ook over Gods liefde voor de volken en het NT eindigt daarentegen met beelden van geweld. Hoe zit dat nu precies? Wie hier meer over wil horen is om 19.00 uur welkom in de Gereformeerde Kerk aan de Ommerweg.