Kerknieuws

Gezinsdienst

Door de redactie

Jong en oud zijn op 5 mei welkom in de gezinsdienst van de Hervormde Gemeente Den Ham. Het thema is 'Vrijheid, blijheid'. Leerlingen van 'de Smithoek' komen in een filmpje aan het woord. Burgemeester mevr. A.E.H. van der Kolk van de gemeente Twenterand vertelt wat vrijheid voor onze samenleving betekent.

Ds. G. de Goeijen preekt over de blijheid van de vrijheid naar aanleiding van Galaten 5,13-15. Samen met gospelkoor 'Sing' uit Daarle zingen we ook liederen rond dit thema. De dienst begint om 10.00 uur in de kerk aan de Brink. Bij mooi weer drinken we op de Brink koffie en ranja, anders in 'de Rank'.