Kerkdiensten

Kerstnachtdienst in sporthal in Gramsbergen

Door de redactie

Op maandag 24 december is er een Kerstnachtdienst in de sporthal van Gramsbergen. Het thema is dit jaar: Vrede en Veiligheid. De dienst begint om 20.45 uur met een Sing-in en om 21.00 uur gaan ze 'eren' en 'vieren'.

Bij de ingang zullen aanwezigen worden onthaald met licht waarbij er muziek wordt gespeeld door een aantal leden van Crescendo. Voorganger in deze dienst is ds. Kor van der Meer met medewerking van Annelies Kramer. De muzikale begeleiding zal worden gedaan door Harmonieorkest Crescendo uit Gramsbergen en het Hardenbergs Christelijk Mannenkoor onder leiding van Jan Quintus Zwart zal voor en met u gaan zingen.

De collecte die wordt gehouden is (gedeeltelijk) bestemd voor de plaatselijke voedselbank Hardenberg-Gramsbergen. De ingang is via de parkeerplaats bij het zwembad. Voor diegene die niet in de dienst aanwezig kan zijn is er de mogelijkheid om de dienst live te volgen via www.kerkomroep.nl en dan zoeken op Boomhofkerk te Gramsbergen. Namens de Evangelisatiecommissies van de kerken uit Gramsbergen willen zij u allen van harte uitnodigen om deze kerstnachtdienst mee te vieren.