Afbeelding

Fraude zorgbedrijven

wo 14 april 2021 Politiek lokaal

Vorige week werd er in het actualiteitenprogramma Nieuwsuur melding gemaakt van grootschalige fraude met zorggeld. Bij de inkoop van zorg blijkt er veel mis te gaan. Zo zetten criminelen zorgorganisaties op om contracten binnenhalen voor zorgverlening. Vervolgens wordt er geen of zeer dubieuze zorg verleend. Zo werd bijvoorbeeld in Almelo 1,5 miljoen euro aan zorggeld vergokt in casino’s. In een ander geval in Twente werden kwetsbare mensen uitgebuit en ingezet voor de oogst van hennep. Andere vormen van criminaliteit die zijn geconstateerd, zijn witwassen, belastingfraude, uitkeringsfraude, het faciliteren van criminele activiteiten en seksuele uitbuiting van cliënten.

Naast dat het schandalig is dat op deze manier zorggeld weglekt, krijgen zorgbehoevenden niet de benodigde kwaliteit van zorg geleverd of erger!

In Twente heeft het Informatie Knooppunt Zorgfraude in samenwerking met het Regionale Informatie en Expertise Centrum Oost Nederland (RIEC ON) het afgelopen jaar onderzoek uitgevoerd naar de verwevenheid tussen zorg en criminaliteit. Uit het onderzoek blijkt dat de verdachte personen veelal afkomstig zijn uit criminele netwerken. Deze organisatie betreden de zorgmarkt omdat er weinig drempels en barrières zijn om toe te treden. Daarnaast zijn toezicht en opsporing weinig efficiënt vanwege onbekendheid met deze vorm van criminaliteit, te weinig capaciteit en omdat gemeenten te weinig bevoegdheden hebben. Van de bestaande bevoegdheden wordt dan weer te weinig gebruik gemaakt, zoals de wet Bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOP). Het onderzoek geeft aan dat de geconstateerde gevallen vermoedelijk slechts het topje van de ijsberg is

In Twente maken de gezamenlijke gemeenten nu flink werk van de bestrijding van deze vorm van criminaliteit en misbruik van zorggeld.

De gemeente maakt terecht werk van ondermijning zoals drugshandel en drugslabs.

De PvdA in Hardenberg vind dat bestrijding van deze vorm van fraude ook in onze gemeente met kracht moet worden opgepakt omdat kwetsbare mensen de dupe worden van deze harteloze vorm van fraude. En wat om de hoek in Twente gebeurt, kan ook hier plaatsvinden. Door betere en effectievere screening van zorgaanbieders voorafgaand aan de contractverlening, kunnen deze vormen van criminaliteit wellicht voorkomen worden. Daarnaast leidt het creëren van meer bewustwording van het verschijnsel criminele zorgaanbieders dat er eerder en vaker alarmbellen afgaan als zich dit voordoet.

In de gemeente Hardenberg is zorg een belangrijke bedrijfstak en daar zijn we trots op. Veel mensen werken in de zorg of volgen een opleiding bij de diverse scholen en zorginstellingen in onze gemeente. Deze mensen verdienen een veilige werkplek nu en in de toekomst.

De PvdA Hardenberg heeft daarom vragen gesteld aan het college of deze praktijken zich ook in de gemeente Hardenberg voordoen. Daarnaast willen we graag weten op welke manier de gemeente dit probleem aanpakt en onder controle houdt.

Zodat we nu en in de toekomst zeker kunnen zijn van goede, veilige en eerlijke zorg!

Rein Jonkhans

PvdA Hardenberg

Afbeelding
Politie houdt fietsendieven aan in Mariënberg Hardenberg 1 uur geleden
Afbeelding
Publiek geniet van ‘La douce France’ Hardenberg 5 uur geleden
Afbeelding
Boekpresentatie in Meestershuus Hardenberg 5 uur geleden
Afbeelding
Korting op OV-jaarabonnementen Hardenberg 6 uur geleden
Afbeelding
Uitslag Bridgen Dedemsvaart 6 uur geleden
Afbeelding
Kiek hier eens Hardenberg 7 uur geleden
Afbeelding
Henk en Ali zestig jaar bij elkaar Hardenberg gisteren
Afbeelding
Ommer Bissingh Internationale Dag Ommen 11 aug, 12:08