Afbeelding

Crisisopvang in Loozen (Buurtbewoners aan het woord)

zo 4 december 2022 Hardenberg

Onder de rubriek ‘Lezer aan het woord’ worden ingezonden brieven alleen geplaatst mits voorzien van naam, adres, woonplaats en eventueel telefoonnummer. De redactie is geenszins verantwoordelijk voor de inhoud, maar behoudt zich het recht voor teksten in te korten.

Er komen 100 asielzoekers in Loozen. In tegenstelling tot de berichtgevingen in diverse media, zijn er in Loozen wel degelijk gezinnen die zich, vanuit diverse perspectieven, ernstige zorgen maken over dit inmiddels voldongen feit. Waarvan akte.

Bewoners werden overdonderd met deze mededeling twee weken geleden. Dit zonder enig inspraak, alles in ogenschijnlijk razend tempo beslist en georganiseerd. Loozen is een kleine buurtschap waar “noaberschap” nog hoog in het vaandel staat. De overrompeltactiek die hier is gebruikt, strijkt veel mensen tegen de haren in en maakt besluiten die genomen zijn toch onomkeerbaar. Als deze manier van handelen allemaal zomaar kan, versterkt dat bij velen het gevoel van onbegrip en wantrouwen jegens onze “democratisch gekozen overheid”.

Op maandag 28 november is er een vervolgbijeenkomst geweest met omwonenden. Door burgermeester, COA en politie zijn vragen beantwoord en er zijn “harde” toezeggingen gedaan. Een belangrijke toezegging die de burgermeester gedaan heeft, is dat de opvang onder GEEN beding langer duurt dan een jaar. Ook over de veiligheid en leefbaarheid in Loozen hoeven we ons geen zorgen te maken, werd verteld. De groep(en) overlast gevende asielzoekers in Hardenberg zijn immers vertrokken en in Loozen worden louter gezinnen gehuisvest die wachten op een definitieve woning in de regio, aldus de burgermeester.

Hopelijk hecht onze lokale politiek WEL de juiste waarde aan beloftes/toezeggingen en het tijdig verstrekken van correcte en transparante informatie.

Daar zijn we als boeren, burgers en buitenlui namelijk hard aan toe.

Namens bezorgde buurtbewoners in Loozen.

Afbeelding
Groene Karavaan komt op stoom in het Vechtdal Hardenberg 53 minuten geleden
Afbeelding
Papier voor de broederband Hardenberg 56 minuten geleden
Afbeelding
Politiek vraagt 'energieke' inzet om bedrijven te houden Hardenberg 1 uur geleden
Afbeelding
Voorleesfeest bij De Speeldoos Hardenberg 1 uur geleden
Afbeelding
Empire viert jubileum Hardenberg 3 uur geleden
Afbeelding
Turftrappers scoren met 'brandhout' Hardenberg 3 uur geleden
Afbeelding
Gezond het jaarrond – gezond & voedzaam koken speciaal voor mensen met een klein budget Hardenberg 4 uur geleden
Afbeelding
Gashouder viert de Liefde Hardenberg 4 uur geleden