Afbeelding
De Toren

B&W oneens met provinciale plannen windenergie en woningbouw

ma 31 oktober 2022 Hardenberg

B&W van de gemeente Hardenberg hebben vorige week een schriftelijke toelichting gegeven op de zienswijze die zij in augustus indienden naar aanleiding van de nieuwe provinciale Omgevingsvisie en -verordening. B&W komt vooral op tegen de geplande inpassing van zestig nieuwe windmolens. Ook wil het college meer ruimte voor woningbouw in de kleinere kernen.

Het college vindt onder meer dat de plannen niet goed onderbouwd zijn. “Ons college hecht aan een zorgvuldige afweging van de ingrijpende effecten van de inpassing van nieuwe turbineparken op zowel ruimtelijke kwaliteit, de milieueffecten, duurzaamheid als op de sociale gevolgen. Wij constateren echter dat de onderbouwing van de voorgenomen aanwijzing van voorkeursgebieden voor twee clusters van ieder meer dan 30 windturbines in onze gemeente, ontbreekt”.

B&W is overigens met de provincie eens dat de energieverduurzaming moet worden versneld, maar Hardenberg wil dat bereiken door te kiezen voor grootschalige windenergie-initiatieven die van onderop komen en wil dergelijke initiatieven actief stimuleren. Met de recente aanwijzing doorkruist de provincie de Hardenbergse plannen, vindt het college: “Wij zijn van mening dat alleen met een goed bestuurlijk samenspel en een zorgvuldige communicatie met omwonenden, bedrijven en andere belanghebbenden de door Gedeputeerde Staten aangegeven energiedoelen kunnen worden behaald. Uw voorgenomen beleidswijzigingen doorkruisen onze zorgvuldig opgezette lijn van communicatie en betrokkenheid van belanghebbenden bij dit proces”.

B&W vragen Provinciale Staten de opgave voor Hardenberg te beperken tot de vastgestelde opgave van RES 1.0 en de nu voorgestelde voorkeursgebieden voor grootschalige windparken rond Hardenberg uit de actualisatie te halen. Daarna kunnen provincie, gemeente en andere belanghebbenden samen tot nieuwe, goed afgewogen, plannen voor duurzame energieopwekking.

Woningbouw

Overijssel wil tot 2030 in totaal 60.000 nieuwe woningen bouwen. Hardenberg wil daar versneld met 3.200 woningen aan bijdragen. De provincie ziet voor die woningbouw vooral plek binnen de bestaande steden en streekcentra (waarvan Hardenberg er één is). B&W vinden echter dat de provincie daarmee voorbij gaat aan de mogelijkheden die een aantal kleinere kernen hebben om bij te dragen aan de woningvraag. Hardenberg heeft namelijk al plannen om in bijvoorbeeld Dedemsvaart, Balkbrug en Slagharen te gaan bouwen voor de lokale én regionale woningbehoefte. Omdat gelijktijdig wordt geïnvesteerd in fiets- en OV-verbindingen hoeft dit volgens het college niet tot extra verkeersproblemen te leiden. B&W vragen de provincie daar rekening mee te houden in de nieuwe Omgevingsvisie.

Afbeelding
Groene Karavaan komt op stoom in het Vechtdal Hardenberg 55 minuten geleden
Afbeelding
Papier voor de broederband Hardenberg 58 minuten geleden
Afbeelding
Politiek vraagt 'energieke' inzet om bedrijven te houden Hardenberg 1 uur geleden
Afbeelding
Voorleesfeest bij De Speeldoos Hardenberg 1 uur geleden
Afbeelding
Empire viert jubileum Hardenberg 3 uur geleden
Afbeelding
Turftrappers scoren met 'brandhout' Hardenberg 3 uur geleden
Afbeelding
Gezond het jaarrond – gezond & voedzaam koken speciaal voor mensen met een klein budget Hardenberg 4 uur geleden
Afbeelding
Gashouder viert de Liefde Hardenberg 4 uur geleden