Afbeelding

Voorstel voor windmolens bij agrarische bedrijven

di 13 september 2022 Hardenberg

De gemeente Ommen heeft, samen met veel andere gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties de ambitie om een klimaat neutrale samenleving te realiseren.

Om dit te bereiken is het van belang het energieverbruik te verminderen en over te schakelen op andere vormen van energie zoals wind- en zonne-energie. Windenergie is nog maar beperkt in de gemeente Ommen. Met uitsluitend zonne-energie is het niet mogelijk klimaatneutraal te worden. Het college van B en W van de gemeente Ommen heeft in een voorstel aan de gemeenteraad aangegeven dat zij ruimte willen bieden aan de toepassing van kleinschalige windmolens bij agrarische bedrijven in het buitengebied. Er zijn al verschillende verzoeken bij de gemeente Ommen binnen gekomen. “We hebben bij het maken van het document ‘paraplu voor windmolens gekeken hoe anderen gemeenten dit doen. Dit document zorgt voor een versoepeling voor de aanvraag van windmolens. En kan een mooie bijdrage leveren voor de energietransitie”, laat wethouder Bongers weten.

In bijzondere gevallen is er voor niet-agrarische bedrijven en particuliere erven een ontheffingsmogelijkheid. Het gaat om windmolens met een tiphoogte van 25 meter die uitsluitend voor eigen energievoorziening gebruikt kunnen worden. De windmolens worden niet toegestaan in gebied die worden aangeduid met ‘Rivier(oevers) met natuurwaarden en ‘Natuurgebied met recreatieve waarden”, of onderdeel uitmaken van een beschermd gebied.

Tijdens de inzage periode zijn er drie zienswijzen ingediend. In het plan is aangegeven dat de afstand tot onder- en bovengrondse hoogspanningsinfrastructuur 30 meter dient te bedragen. Dit zal worden veranderd in de afstand van een 20 meter. De tweede zienswijze pleitte voor een as hoogte van 35 meter om meer rendement te halen en voor minder ontheffingen om het beleid soepeler te maken. Ook pleit de indiener van de zienswijze voor maatwerk in alle gevallen. Het college geeft aan dat er bewust niet gekozen is voor hogere windmolens omdat de kleinschaligheid gewaarborgd moet worden en minder regels betekent ook meer ruimte voor maatwerk. Dit is niet altijd positief geeft het college aan. Regels geven houvast, zowel voor de gemeente als voor initiatiefnemers. Er is bewust gekozen om regels op te nemen voor de molens. Als de molen en de beoogde locatie binnen de reikwijdte van de regels vallen dan kan een windmolen worden toegestaan.

Afbeelding
Op reis door Namibië Ommen 23 minuten geleden
Afbeelding
christmas carol concert sallands bachkoor Ommen Ingezonden 1 uur geleden
Afbeelding
Buiten slapen als dakloze voor het goede doel Hardenberg 3 uur geleden
Afbeelding
Kerstpakketten waarmee u uw waardering duidelijk laat blijken advertorial 4 uur geleden
Afbeelding
'Meer muziek in Hardenberg' feestelijk afgetrapt Hardenberg 4 uur geleden