Afbeelding
Stelling:

Leegstaande panden in winkelcentra moeten omgebouwd worden naar woningen voor jongeren

di 1 maart 2022 Hardenberg Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Op woensdag 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.  De dag om uw stem te laten horen. Te kort aan woningen is op dit moment een groot probleem.

Leegstaande panden in winkelcentra moeten omgebouwd worden naar woningen voor jongeren.

Op een later moment kunt u hier ook de standpunten lezen van de politieke partijen in de gemeente Hardenberg. 

CDA

Wanneer een pand langdurig leegstaat zonder perspectief op verandering, kan er volgens het CDA gekozen worden voor: “Ja, woonruimte voor jongeren is meer noodzakelijk dan winkels”. Zo spelen we in op de dringende vraag naar o.a. sociale huur en goedkope koopwoningen voor jongeren. Zij zijn de toekomst van onze gemeente. Uiteraard vraagt dit om een bredere visie, want het op peil houden van het winkelaanbod en andere voorzieningen is van groot belang voor de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van iedere kern! Dit kan o.a. door aandacht te hebben voor een compact winkelgebied en zoveel mogelijk naar wens van de inwoners voorzieningen bij elkaar te houden (of brengen).

GroenLinks

De woningnood is hoog, jongeren en starters kunnen moeilijk een betaalbaar huis vinden en de wachtlijsten voor een huurhuis zijn enorm lang. Daarom moeten we ook leegstaande winkel- en kantoorpanden geschikt maken om in te wonen. Dat kan ook omdat mensen vroeger voornamelijk naar winkelcentra gingen om bijvoorbeeld de weekmarkt te bezoeken en te winkelen. Maar tegenwoordig zijn horeca en ontspanning de belangrijkste redenen om naar een centrum te gaan. Het is daarom een illusie dat alle leegstaande of -komende winkelruimte als voorheen is op te vullen met detailhandel. GroenLinks wil een transformatiebudget invoeren. Hiermee ondersteunen we eigenaren om hun leegstaande panden een nieuwe invulling te geven en pakken we samen de leegstand en de wooncrisis aan.

OpKoers.nu

Het moet mogelijk zijn om leegstaande winkels (tijdelijk) om te bouwen naar woningen voor jongeren. De druk op de woningmarkt is hoog. De stelling duidt dat het “moet”, maar OpKoers.nu is van mening dat dit altijd in overleg gaat met de ondernemer/eigenaar omdat die beslist over zijn pand.  Leegstand is een ongewenste situatie voor een ondernemer, de kosten lopen door, de waarde daalt en vandalisme kan een rol gaan spelen. Een winkelruimte kan te groot zijn, opsplitsing is een mogelijkheid, deels winkel- en woonruimte. Het vestigen van pop-up stores is een mogelijkheid voor de korte termijn. Wel moeten de winkelcentra aantrekkelijk/compact blijven. De gemeente kan hier als bemiddelaar optreden of een evt. een leegstandverordening inzetten.  

D66

Ja, we moeten ook appartementen bouwen in leegstaande winkel- en kantoorpanden. We willen jongeren, nieuwkomers en senioren met elkaar laten leven in een mooie en kansrijke omgeving. Winkelen en werken verandert en daar hoort ook bij dat we anders moeten kijken naar het bestaande aanbod van gebouwen. Een levendige kern met een mix van wonen, winkelen en werken is wat de kwaliteit van Hardenberg bepaalt - niet het hardnekkig vasthouden aan oude manieren.

50Plus

Op de vraag of leegstaande panden in winkelcentra omgebouwd moeten worden naar woningen voor jongeren heeft 50PLUS de volgende mening.

50PLUS zou liever willen stellen leegstaande panden in winkelcentra kunnen omgebouwd worden tot woningen en niet specifiek voor jongeren. Ook veel ouderen wonen graag in een binnenstad. Voor dat een dergelijke verbouwing massaal moet worden gedaan zal er eerst een inventarisatie moeten plaatsvinden wat is de verwachting van het aantal winkelpanden. Om nu alles te gaan verbouwen en later weer nieuwe winkels moeten gaan bouwen kan niet de bedoeling zijn. Wanneer uit goed onderzoek blijkt dat bepaalde panden leeg blijven staan dan is ombouwen tot woningen een acceptabele oplossing. Wel moet worden mee genomen dat er ook gekeken wordt of er voldoen parkeergelegenheid omdat dan het aantal lang parkeerders zal gaan toenemen. 

!
Afbeelding
Zomersmaak: viva España Hardenberg 11 uur geleden
Afbeelding
Eerste actie aanbouw nieuw gedeelte Hospice Hardenberg 12 uur geleden
Afbeelding
Regio ontvangt minister Harbers bij bezoek aan N36 Hardenberg 13 uur geleden
Afbeelding
Arne Slot voetbaldagen ‘knallend’ van start Video 17 uur geleden
Afbeelding
Saxenburgh Medisch Centrum zet VR-bril in bij gynaecologische ingrepen Hardenberg 17 uur geleden
Afbeelding
Start herhaalprik tegen corona Hardenberg 17 uur geleden
Afbeelding
Wolf in Movieskoop Hardenberg 17 uur geleden
Afbeelding
Flinke stortbui boven Hardenberg Hardenberg 17 aug, 19:49