Geschiedenis

In 1956 kwamen enkele winkeliers uit Hardenberg bij elkaar om te komen tot de oprichting van een advertentiekrant. Destijds hadden zij niet kunnen voorzien dat De Toren zo’n veelgelezen krant zou worden. 

Het begon met de eerste uitgifte van De Toren op 3 mei 1956 - toen al op tabloidformaat. Hieraan was de uitgifte van Torenzegels gekoppeld. Bij elke - bij een van de leden bestede - gulden ontving men één Torenzegel. Een volgeplakt boekje met 1000 zegels was vijftien gulden waard en te verzilveren bij aankopen of bij de Nederlandse Middenstand Bank.

Hardenberg werd in 55 jaar groot en Weekblad De Toren groeide mee. Van een vier pagina krantje - letter voor letter met de hand gezet - groeide de krant naar gemiddeld 72 pagina’s. Inmiddels is de oplage 58.000 – ruim veertien maal zoveel als in 1956. De opmaak is volledig digitaal en ook de berichten en advertenties ontvangen we grotendeels per e-mail of via de specifieke stappenplannen en het aanleverportaal op de website.

Uit de statuten

Weekblad De Toren is een coöperatieve vereniging: zij heeft ten doel ‘de bevordering van de stoffelijke belangen van haar leden door middel van het voeren van reclameacties ten behoeve van haar leden, in hoofdzaak door het uitgeven van een advertentiekrant.’

Dit resulteert op 3 mei 1956 in de uitgave van de eerste De Toren.