Afbeelding
De Toren

Investeren in werken, wonen en welzijn prioriteit

do 6 september 2018 Gemeentenieuws

De Provincie Drenthe heeft samen met partners meerdere Regio Deals ingediend bij het Rijk. Gedeputeerde Staten geven de meeste prioriteit aan de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe. De gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Hardenberg en de provincie Drenthe zien samen kansrijke oplossingen om de regio versneld te versterken in de periode tot 2030. Een sterke, innovatieve regio waar het goed wonen, werken en leven is.Woensdag 5 september presenteerden zij het voorstel voor een Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe.

Het Rijk wordt gevraagd om aangepaste wet- en regelgeving, de uitwisseling van kennis en een investering van 40 miljoen euro. De grensregio Zuid- en Oost-Drenthe heeft veel potentie en kansen, maar kent ook grote sociaaleconomische opgaven. Zo neemt het aantal inwoners af en is er sprake van vergrijzing en ontgroening. Hierdoor komt het klimaat voor werken en wonen onder druk, met gevolgen voor de leefbaarheid van het gebied. Met het voorstel voor de Regio Deal vragen de partijen het Rijk om bij te dragen aan een versnelde duurzame versterking van de economische structuur in de regio. Het gaat om drie pijlers: Werken, Wonen en Welzijn. Belangrijke aandachtspunten binnen de pijlers zijn onder meer arbeidsmarkt, onderwijs, woningmarkt en zorg. Energietransitie, een betere fysieke digitale bereikbaarheid en een inclusieve samenleving lopen als rode draad door alle pijlers heen. In het najaar weten de partijen of het Rijk daadwerkelijk een Regio Deal van het voorstel maakt. Bij een positieve reactie wordt de Regio Deal samen met maatschappelijke organisaties, kennis- en onderwijsinstellingen, bedrijven en inwoners verder uitgewerkt.

Afbeelding
Ontdekkingstochten in het stadshart van Hardenberg, in het IP Hardenberg 24 minuten geleden
Afbeelding
Gemeente nieuws week 17 Hardenberg 31 minuten geleden
Afbeelding
alfa-college zet in op mentale gezondheid studenten Nieuws Ingezonden 53 minuten geleden
Afbeelding
PCBS De Hoekstee viert eeuwfeest Hardenberg 1 uur geleden
Afbeelding
Scheidsrechters graag!!!! Hardenberg 2 uur geleden