Hardenberg

Zwemclub positief aan de slag

Door de redactie

"Een enorme verbinder in de club". Zo werd Sylvia Kolkman bij haar afscheid als bestuurslid van zwemverenigingDAC geschetst. "Altijd een scherp oog voor wat er in de club gebeurde. Altijd paraat met veel gezelligheid. Met uitgebreide notulen en planningen was het fijn samenwerken en werd niets over het hoofd gezien en verliep alles op rolletjes"', betoogde voorzitter Peter-Paul Rijnkels bij het afscheid van Sylvia, die zes jaar de functie van secretaris vervulde. Haar taak binnen de zwemvereniging wordt overgenomen door Hilda Vrieling.

Net zo lovend waren de woorden voor Klaas Boessenkool, die na 15 jaar afscheid nam als algemeen bestuurslud. "Jij hebt je altijd veel beziggehouden met het betrekken van de jeugd bij de club door deel te nemen vanuit het bestuur aan het Zwemmers Fun Team. Verder heb jij. net als Silvia, je ingezet bij de organisatie van de verschillende kampen en het 50-jarige bestaan. Heel veel dank daarvoor," aldus de voorzitter. De taak van Boessenkool wordt overgenomen door Alfred Kragt. De bestuurswisseling was een belangrijk onderdeel van de jaarvergadering, die vorige week door de zwemvereniging werd gehouden. "We hebben de afgelopen tijd meerdere activiteiten afgeblazen in verband met corona, maar er komt ook weer een moment dat we dit dubbel en dwars kunnen inhalen. Dankzij de medewerking van de Baron kunnen we nu met voldoende afstand de vergadering door laten gaan. Fijn om te zien dat er weer een mooie afvaardiging van de leden is die de vergadering bijwoont. Fijn dat ook de jongere leden zich laten zien," begroette Rijnkels het gezelschap.

Naast het afscheid van de bestuursleden werd uiteraard de formele agenda gevolgd, waarin de verschillende commissies verslag deden van het afgelopen jaar en er akkoord werd gegeven op de financiële clubzaken. Als afsluiting van de jaarvergadering werd er gezamenlijk gediscussieerd over de toekomst van de club. Daarbij kwamen vragen aan de orde als: hoe gaan we als vereniging om met de veranderende behoeftes van de leden? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de communicatie binnen de club zo optimaal is en welke middelen kunnen we daar het beste voor gebruiken? En hoe ziet onze competitie eruit nu we sterk beperkt worden door de maatregelen als gevolg van het corona virus? "Het is mooi om te zien dat dat er voldoende ideeën zijn en meer dan positieve energie onder de leden om hiermee succesvol aan de slag te gaan. Al met al belooft het weer een mooi seizoen te worden," concludeerde de voorzitter

Lees De Toren & De Toren van Twenterand online.Weer